შესვლა
ძებნა

ინტერნეტ ბანკი

ინტერნეტ ბანკის საშუალებით მომხმარებელს შესაძლებლობა აქვს მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან აკონტროლოს საკუთარი ანგარიშები, განახორციელოს საბანკო ოპერაციები და მოახდინოს კომუნიკაცია მომსახურე ბანკთან.

მომსახურების უპირატესობები:
 • საკუთარი ანგარიშების კონტროლისა და განკარგვის ეფექტური საშუალება;
 • ანგარიშების ხელმისაწვდომობა მსოფლიოს ნებისმიერი ადგილიდან;
 • ბანკში მისასვლელი დროის დაზოგვა;
 • დაცული და საიმედო სისტემა საბანკო ოპერაციების წარმოებისათვის;
 • ბანკის სიახლეების შესახებ ინფორმაციის მიღება.
ინფორმაციული ინტერნეტ ბანკი*
 • საკუთარი ანგარიშების, მათზე არსებული ნაშთებისა და ბრუნვის ნახვა;
 • ნებისმიერი პერიოდის ამონაწერის ნახვა და ამობეჭდვა;
 • შიდა გადარიცხვების წარმოება; **
 • კონვერტაცია საკუთარ ანგარიშებზე;
 • ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ოფიციალური და ბანკის კომერციული გაცვლითი კურსების ნახვა;
 • საქართველოში არსებული კომერციული ბანკებისა და მათი კოდების ნახვა;
 • უცხოური წამყვანი ბანკებისა და მათი SWIFT კოდების ნახვა (ქვეყნებისა და დასახელებების მიხედვით);
 • მიმოწერის წარმოება ბანკთან.

*ინფორმაციულიინტერნეტ ბანკის მომხმარებელი შეიძლება გახდეს მხოლოდ  ვირტუალური ბარათის მფლობელი და ბანკის მსესხებელი (ბიზნეს, იპოთეკური, სამომხმარებლო, ავტო სესხის მქონე კლიენტებს).  მათ ეს მომსახურება, სურვილის შემთხვევაში,  გადაეცემათ საჩუქრად.**გადარიცხვები სს „ბანკ ქართუ“-ში არსებულ საკუთარ ანგარიშებს შორის.

 
სტანდარტული ინტერნეტბანკი  
 • საკუთარი ანგარიშების, მათზე არსებული ნაშთებისა და ბრუნვის ნახვა;
 • ნებისმიერი პერიოდის ამონაწერის ნახვა და ამობეჭდვ;ა
 • მიმდინარე ანგარიშის გახსნა ეროვნულ ან/და უცხოურ ვალუტაში; *
 • შიდა გადარიცხვების წარმოება;
 • არსებულ ზრდად, მოქნილ და მოთხოვნამდე ანაბრებზე თანხების სხვა პირადი ანგარიშებიდან გადარიცხვა;
 • კონვერტაცია საკუთარ ანგარიშებზე;
 • ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ოფიციალური და ბანკის კომერციული გაცვლითი კურსების ნახვა;
 • საქართველოში არსებული კომერციული ბანკებისა და მათი კოდების ნახვა;
 • უცხოური წამყვანი ბანკებისა და მათი SWIFT კოდების ნახვა (ქვეყნებისა და დასახელებების მიხედვით);
 • მიმოწერის წარმოება ბანკთან;
 • ინტერნეტ ბანკის გამოყენებით შეგიძლიათ პირადი ანგარშებიდან გადაიხადოთ კომუნალური და სხ სახის გადასახადები და შეავსოთ მობილური ტელეფონის ბალანსი;
 • დამატებითი სარგებელი  - უფასო SMS მომსახურება 1 წლის ვადით.

*საბარათე ანგარიშის გასახსნელად, აუცილებლია ბანკში მისვლა.

ინტერნეტბანკის გამოყენებით შეგიძლიათ გადაიხადოთ სხადასხვა გადასახადები:


სრული ინტერნეტ ბანკი 
 • თანხის გადარიცხვა ეროვნულ და უცხოურ ვალუტაში ნებისმიერი მიმართულებით საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ;
 • საბიუჯეტო გადარიცხვები;
 • შიდა გადარიცხვების წარმოება;
 • საკუთარი ანგარიშების, მათზე არსებული ნაშთებისა და ბრუნვის ნახვა;
 • ნებისმიერი პერიოდის ამონაწერის ნახვა და ამობეჭდვა;
 • მიმდინარე ანგარიშის გახსნა ეროვნულ ან/და უცხოურ ვალუტაში; *
 • არსებულ ზრდად, მოქნილ და მოთხოვნამდე ანაბრებზე თანხების სხვა პირადი ანგარიშებიდან გადარიცხვა;
 • კონვერტაცია საკუთარ ანგარიშებზე;
 • ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ოფიციალური და ბანკის კომერციული გაცვლითი კურსების ნახვა;
 • საქართველოში არსებული კომერციული ბანკებისა და მათი კოდების ნახვა;
 • უცხოური წამყვანი ბანკებისა და მათი SWIFT კოდების ნახვა (ქვეყნებისა და დასახელებების მიხედვით);
 • მიმოწერის წარმოება ბანკთან;
 • ინტერნეტ ბანკის გამოყენებით შეგიძლიათ პირადი ანგარშებიდან გადაიხადოთ სხადასხვა გადასახადები და შეავსოთ მობილური ტელეფონის ბალანსი;
 • დამატებითი სარგებელი  - უფასო SMS მომსახურება 1 წლის ვადით.

*საბარათე ანგარიშის გასახსნელად, აუცილებელია ბანკში მისვლა.

დამატებით პირობა - სრული ინტერნეტ ბანკის გასააქტიურებლად, აუცილებელია, სპეციალური მოწყობილობის, დი-ჯი-პასი-ს შეძენა, რომლის საშუალებითაც, ინტერნეტ ბანკში ყოველი შესვლისას გენერირდება ერთჯერადი დინამიური პაროლი, რაც ზრდის მომხმარებლის და მისი ანგარიშების უსაფრთხოებას.

 

ინტერნეტ ბანკის ტარიფები:

მომსახურება

ტარიფი

ინფორმაციული ინტერნეტ ბანკი

რეგისტრაცია და მომსახურება უფასო უფასო

სტანდარტული ინტერნეტ ბანკი

რეგისტრაცია უფასო
მომსახურება 1.70 ლარი თვეში (პირველი თვე უფასოდ)

სრული ინტერნეტ ბანკი

რეგისტრაცია 20 ლარი*
მომსახურება 5 ლარი თვეში
დი-ჯი-პას-ის დაკარგვის/დაზიანების ჯარიმა 20 ლარი
ახალი დი-ჯი-პას-ის მიღება 20 ლარი
 *რეგისტრაციის საფასურში შედის დი-ჯი-პას-ის მოწყობილობის ღირებულება.

 


საოპერაციო მომსახურების ტარიფები:  იხილეთ ტარიფები


ბეჭდვა  

 
 
 
 

Copyright © 2016 Cartubank. All Rights Reserved. Design concept: PASSPORT Ltd.  |   Created by: Pro-Service