შესვლა
ძებნა

ინტერნეტბანკი

სტანდარტული ინტერნეტბანკი  
 
აკონტროლეთ თქვენი ბიზნესი ნებისმიერი ადგილიდან.

სტანდარტული ინტერნეტბანკის მომსახურების უპირატესობები:

 • საკუთარი ანგარიშების განკარგვის ეფექტური საშუალება;
 • ანგარიშების ხელმისაწვდომობა ნებისმიერი ადგილიდან;
 • ბანკში მისასვლელი დროის დაზოგვა;
 • დაცული და საიმედო სისტემა საბანკო ოპერაციების წარმოებისათვის;
 • დამატებითი სარგებელი SMS–მომსახურება;
 • ბანკის სიახლეების შესახებ ინფორმაციის მიღება.

ჩვენს ბანკში თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით შექმნილი უსაფრთხო და მოსახერხებელი ინტერნეტბანკის საშუალებით თქვენ შეგიძლიათ:

 • თანხების კონვერტაცია, გადატანა საკუთარ ანგარიშებზე;
 • პირადი და კომპანიიის ანგარიშების ოპერატიული მონიტორინგი;
 • კომუნალური და სხვა მომსახურების საფასურის გადახდა;
 • საბანკო ანგარიშების ნებისმიერი პერიოდის ამონაწერის ნახვა, ბეჭდვა;
 • ბანკის კომერციული და ნებისმიერი პერიოდის ოფიციალური კურსების ნახვა;
 • საქართველოში არსებული კომერციული ბანკების კოდებისა და უცხოური ბანკების SWIFT კოდების მოძიება.

ინტერნეტბანკის გამოყენებით შეგიძლიათ გადაიხადოთ სხადასხვა გადასახადები:
სრული ინტერნეტბანკი
 

მართეთ თქვენი ბიზნესი ნებისმიერი ადგილიდან !


სრული ინტერნეტბანკით სარგებლობის უპირატესობები:

 • საკუთარი ანგარიშის მონიტორინგის საშუალება;
 • ანგარიშების ხელმისაწვდომობა ნებისმიერი ადგილიდან;
 • ბანკში მისასვლელი დროის დაზოგვა.

სრული ინტერნეტ ბანკინგის პირობები:

 • თანხების გადარიცხვა ნებისმიერ ვალუტაში და ნებისმიერი მიმართულებით საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ;
 • თანხების კონვერტაცია, გადატანა საკუთარ ანგარიშებზე;
 • პირადი და კომპანიიის ანგარიშების ოპერატიული მონიტორინგი;
 • კომუნალური მომსახურების საფასურის გადახდა;
 • საბანკო ანგარიშების ნებისმიერი პერიოდის ამონაწერის ნახვა, ბეჭდვა;
 • ბანკის კომერციული და ნებისმიერი პერიოდის ოფიციალური კურსების ნახვა;
 • საქართველოში არსებული კომერციული ბანკების კოდებისა და უცხოური ბანკების SWIFT კოდების მოძიება.


თუ დაინტერესდით, იხილეთ ტარიფები


ბეჭდვა  

 
 
 
 

Copyright © 2014 Cartubank. All Rights Reserved. Design concept: PASSPORT Ltd.  |   Created by: Pro-Service