შესვლა
ძებნა

სს "ბანკი ქართუ"-ს ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტია კლიენტებთან ინდივიდუალური მიდგომა და მათთვის მაღალი ხარისხის, პროფესიონალური მომსახურების შეთავაზება.

კლიენტთა მომსახურების ხარისხის შენარჩუნებისა და ამაღლებისათვის ბანკი უდიდეს ყურადღებას უთმობს ადამიანური რესურსის განვითარებას და მუდმივად ზრუნავს მათ მოტივაციასა და კვალიფიკაციის ამაღლებაზე.

"ბანკი ქართუ" მნიშვნელოვან ინვესტიციებს ახორციელებს საკუთარი კადრების მომზადებაში, რაც საკადრო პოლიტიკის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ეტაპია.

ჩვენი თანამშრომლები, ჩვენი საზოგადოებაა. ჩვენ ვიცით, რომ სამომავლო გეგმების წარმატებებს მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს მაღალკვალიფიციური პერსონალის მოზიდვა, შენარჩუნება და მათი პოტენციალის შემდგომი განვითარება. ჩვენთვის ჩვენი კადრები მნიშვნელოვანი აქტივია და, შესაბამისად, კადრებში განხორციელებულ ინვესტიციებს ერთ-ერთ ყველაზე მომგებიან ნაბიჯად მივიჩნევთ.

"ბანკ ქართუ"-ში კადრების შერჩევა გამჭვირვალე პროცესია. ჩვენ ვეძებთ შრომისმოყვარე და მოტივირებულ თანამშრომლებს. თუ გსურთ გახდეთ ჩვენი გუნდის წევრი, იხილეთ ჩვენთან არსებული ვაკანსიები.

ბეჭდვა  
Copyright © 2016 Cartubank. All Rights Reserved. Design concept: PASSPORT Ltd.  |   Created by: Pro-Service