switch to english

CartuBank

CartuBank


მიმდინარე წლის 1 აგვისტოდან 31 აგვისტოს ჩათვლით ისარგებლეთ

Mastercard-ის და tkt.ge-ის შეთავაზებით - Mastercard-ით შეიძინეთ სოჰოს,

სექტორი 26-ის ან მონოჰოლის ღონისძიებების ბილეთები tkt.ge-ზე და მიიღეთ 20%-იანი

ფასდაკლება.

გმადლობთ, რომ სარგებლობთ ჩვენი მომსახურებით.