switch to english

CartuBank

CartuBank


ახალი ბანკომატი

11 აპრილი, 2016

ბანკი ქართუს ქსელს ახალი ბანკომატი დაემატა...

მეტის ნახვა

ბანკი ქართუს ახალი წარმატება!

05 თებერვალი, 2016

„Fitch“-მა ბანკ ქართუს მიანიჭა IDR -ის რეიტინგი „B+ სტაბილური პერსპექტივა“...

მეტის ნახვა

თანამშრომლობა კომერცბანკთან

05 თებერვალი, 2016

კომერცბანკთან უკვე 10 წლიანი გამოცდილება გვაკავშირებს და ეს...

მეტის ნახვა