საოპერაციო მომსახურება

ისარგებლეთ ბანკი ქართუს საოპერაციო მომსახურებით და სხვა დამატებითი პროდუქტებით (მიმდინარე ანგარიში, ინტერნეტბანკი, SMS-მომსახურება, ავტომატური გადარიცხვები, სატელეფონო მომსახურების 24-საათიანი სერვისი), რაც კიდევ უფრო გააადვილებს თქვენი კომპანიის ანგარიშების მართვას. ჩვენი პროფესიონალი კადრები დაგეხმარებიან ნებისმიერი ოპერაციის ოპერატიულად და წარმატებით შესრულებაში.


მიმდინარე ანგარიში

გახსენით მიმდინარე ანგარიშები ბანკ ქართუში ერონულ და უცხოურ ვალუტაში და განახორციელეთ საბანკო ოპერაციები:

  • გადარიცხვა ბანკის შიგნით
  • გადარიცხვა სხვა ბანკში (როგორც საქართველოში, ასევე საზღვარგარეთ)
  • ანგარიშზე თანხის დამატება
  • ანგარიშიდან თანხის გატანა
  • კონვერტაცია საკუთარ ანგარიშებს შორის
  • კომუნალური გადასახადების გადახდა
  • სხვა ოპერაციები.

მიმდინარე ანგარიშის მომსახურება

ანგარიშის გახსნა10 ლარი
ანგარიშის მომსახურება

წლიური 10 ლარი*

ცნობის ან სხვა ფორმის მომზადება და სერვისცენტრებიდან გაცემა

10 ლარი

ცნობის ან სხვა ფორმის მომზადება და საჭიროების ადგილზე გაგზავნა

15 ლარი

საჩეკო წიგნაკის გაცემა

10 ლარი

უმოძრაო ანგარიშის საკომისიო**

1 ლარი თვეში

 

მომსახურების საკომიო ერიცხება კლიენტის მხოლოდ ერთ ანგარიშს.


** უმოძრაო ანგარიშის საკომისიოს ჩამოჭრა მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ კლიენტს მის სახელზე არსებულ არც ერთ ანგარიშზე არ განუხორციელებია ოპერაცია ბოლო 12 თვის განმავლობაში.

მომსახურების საკომისიოს ჩამოჭრა არ მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ კლიენტის მიერ ანგარიშის შენარჩუნების ვალდებულება გამომდინარეობს ბანკთან გაფორმებული სხვა ხელშეკრულებიდან/ბანკის ინტერესებიდან ან ანგარიში აუცილებელია ბანკის მიერ კანონმდებლობის მოთხოვნების შესასრულებლად (რომელიმე აღნიშნული გარემოების მოქმედების განმავლობაში).

 

გადარიცხვები მიმდინარე ანგარიშიდან

ეროვნული ვალუტა 10,000 ლარამდე 0.07%, მინ. 0.90,
მაქს.
5 ლარი
10,000 ლარიდან
100,000 ლარამდე
0.07%, მაქს. 10 ლარი
100,000 ლარი და ზემოთ 0.07%, მაქს. 100 ლარი

აშშ დოლარი

SHA

0.20%, მინ. 25 აშშ დოლარი,
მაქს. 500 აშშ დოლარი

OUR

0.25%, მინ. 35 აშშ დოლარი,
მაქს. 500 აშშ დოლარი

ევრო

SHA

0.20%, მინ. 25 ევრო,
მაქს. 500 ევრო

OUR

0.25%, მინ. 35 ევრო,
მაქს. 500 ევრო

დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი

0.25%, მინ. 35 ფუნტი,
მაქს. 500 ფუნტი

შვეიცარიული ფრანკი

 0.25%, მინ. 50 შვეიცარიული ფრანკი,
მაქს. 500 შვეიცარიული ფრანკი

ჩინური იუანი

0.25%, მინ. 250 იუანი,
მაქს. 3,500 იუანი

თურქული ლირა

0.25%, მინ. 250 ლირა,
მაქს. 3,500 ლირა

სომხური დრამი

0.25%, მინ. 4,000 სომხური დრამი,
მაქს. 40,000 სომხური დრამი

რუსული რუბლი

 0.25%, მინ. 3,000 რუსული რუბლი,
მაქს. 30,000 რუსული რუბლი

ბანკის შიდა გადარიცხვა

უფასო

ცვლილება/მოკვლევა/გაუქმება

50 აშშ დოლარი/ევრო

ნებისმიერი ზემოთ ჩამოთვლილი ვალუტისგან განსხვავებულ ვალუტაში გადარიცხვის საკომისიო განისაზღვრება აშშ დოლარის გადარიცხვის საკომისიოს მიხედვით.

 

ნაღდი თანხის გატანა

შემოტანილის ფარგლებში

ეროვნული ვალუტა

უფასო

უცხოური ვალუტა უფასო
ჩარიცხულის ფარგლებში ეროვნული ვალუტა

0.2%, მინ. 0.50 ლარი

უცხოური ვალუტა 0,8%, მინ. 0.80 ერთეული

 

ნაღდი თანხის შეტანა

ანგარიშზე ნაღდი ეროვნული/უცხოური ვალუტის შეტანა

 უფასო

 

სხვა მომსახურება

კონვერტაცია

 ბანკის კურსით

 

სს "ბანკ ქართუში“ არსებულ მიმდინარე/საბარათე ანგარიშებზე თანხის შეტანა 24/7 შეგიძლიათ საქართველოს ბანკის სწრაფი გადახდის აპარატებით. დეტალებისთვის იხ. ბმული.

 

თუ კონკრეტულ მომხმარებელთან ინდივიდუალურად შეთანხმებულია მომსახურების პირობები, ამ მომხმარებელთან ურთიერთობაში მოქმედებს ინდივიდუალურად შეთანხმებული მომსახურების პირობები.

ბანკი ქართუს დისტანციული პროდუქტების საშუალებით თქვენ შეგიძლიათ სახლიდან გაუსვლელად მართოთ თქვენი კომპანიის ანგარიშები, განახორციელოთ გადარიცხვები, სავალუტო კონვერტაცია და სხვა საბანკო ოპერაციები.
 
დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით 24 საათის განმავლობაში ნომერზე: *8080; (032) 200 80 80 ან ეწვიეთ ჩვენს უახლოეს სერვისცენტრს.