ინტერნეტ ბანკი

ინტერნეტ ბანკი არის დისტანციური მომსახურების ერთ-ერთი არხი, რომლის საშუალებითაც თქვენ შეგიძლიათ ბანკში მიუსვლელად, მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან 24 საათის განმავლობაში განახორციელოთ შემდეგი საბანკო ოპერაციები:


 • ანგარიშების კონტროლი
 • შიდა და გარე გადარიცხვები 
 • საბიუჯეტო გადარიცხვები
 • კომუნალური გადასახადების გადახდა
 • მობილური ტელეფონის ბალანსის შევსება
 • ბანკთან გამარტივებული კომუნიკაცია
 • ინფორმაციის მიღება სავალუტო კურსებისა და ქართული თუ უცხოური ბანკების შესახებ.


სტანდარტული ინტერნეტ ბანკი


ძირითადი ფუნქციები

 • ანგარიშების, მათზე არსებული ნაშთების და ბრუნვის შესახებ ინფორმაციის მიღება
 • ნებისმიერი პერიოდის ამონაწერის ნახვა/ამობეჭდვა/ექსპორტი
 • შიდა გადარიცხვები – გადარიცხვები ბანკ ქართუში არსებულ საკუთარ ანგარიშებს შორის
 • გადარიცხვები საკუთარ ანაბრებზე
 • კონვერტაცია საკუთარ ანგარიშებს შორის
 • საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ოფიციალური და ბანკის კომერციული გაცვლითი კურსების გაცნობა
 • საქართველოში არსებული კომერციულ ბანკებისა და მათ კოდებზე ხელმისაწვდომობა
 • უცხოური წამყვანი ბანკებისა და მათი SWIFT-კოდების ნახვა (ქვეყნებისა და დასახელებების მიხედვით)
 • მიმოწერის წარმოება ბანკთან
 • კომუნალური და სხვა გადასახადების გადახდა
 • საქართველოში არსებული მობილური ტელეფონის ოპერატორების ქსელში ჩართული მობილური ტელეფონის ნომერზე ბალანსის შევსება პირადი ანგარიშებიდან.


სტანდარტული ინტერნეტ ბანკის ტარიფები

რეგისტრაცია უფასო
მომსახურება უფასო

 
სრული ინტერნეტ ბანკი

ძირითადი ფუნქციები

 • ანგარიშების, მათზე არსებული ნაშთების და ბრუნვის შესახებ ინფორმაციის მიღება
 • ნებისმიერი პერიოდის ამონაწერის ნახვა/ამობეჭდვა/ექსპორტი
 • შიდა გადარიცხვები – გადარიცხვები ბანკ ქართუში არსებულ საკუთარ ანგარიშებს შორის
 • გადარიცხვები საკუთარ ანაბრებზე
 • კონვერტაცია საკუთარ ანგარიშებს შორის
 • საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილ ოფიციალურ და ბანკის კომერციულ გაცვლით კურსებზე ხელმისაწვდომობა
 • საქართველოში არსებული კომერციული ბანკებისა და მათი კოდების ნახვა
 • უცხოური წამყვანი ბანკებისა და მათი SWIFT-კოდების ნახვა (ქვეყნებისა და დასახელებების მიხედვით)
 • მიმოწერის წარმოება ბანკთან
 • საქართველოში არსებული მობილური ტელეფონის ოპერატორების ქსელში ჩართული მობილური ტელეფონის ნომერზე ბალანსის შევსება პირადი ანგარიშებიდან
 • თანხის გადარიცხვა ეროვნულ და უცხოურ ვალუტაში საქართველოსა და უცხოეთში (ნებისმიერი მიმართულებით) 
 • საბიუჯეტო გადარიცხვები.

 

ბონუსის სახით: საჩუქრად გადმოგეცემათ SMS-მომსახურება 1 წლის ვადითდამატებითი პირობა: სრული ინტერნეტ ბანკით სარგებლობისთვის აუცილებელია ავტორიზაციის ერთჯერადი დინამიური კოდი, რაც ზრდის მომხმარებლის და მისი ანგარიშების უსაფრთხოებას. მისი მიღება თქვენ შეგიძლიათ დიჯიპასის ან მობაილ დიჯიპასის მოწყობილობით.

 

სრული ინტერნეტ ბანკის ტარიფები

რეგისტრაცია   უფასო
SMS კოდით გადარიცხვის ლიმიტი დღის განმავლობაში (24სთ)

20,000 ლარი

თვის განმავლობაში

100,000 ლარი

მომსახურება (SMS-ის შემთხვევაში)    1.50 ლარი თვეში
მომსახურება (დიჯიპასის შემთხვევაში)    5 ლარი თვეში
ახალი დიჯიპასის აღება    20 ლარი

დიჯიპასის განახლება

   20 ლარი

 

დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით 24 საათის განმავლობაში ნომერზე: *8080; (032) 200 80 80 ან ეწვიეთ ჩვენს უახლოეს სერვისცენტრს.