მისია და ხედვა

ჩვენი მისია

ჩვენი მისიაა, უმაღლესი ხარისხის ექსკლუზიური საფინანსო მომსახურების გზით, განსაკუთრებული წვლილი შევიტანოთ ქვეყნისათვის მნიშვნელოვანი დარგების განვითარებაში.

ჩვენი ბანკის ძირითადი ფასეულობები

  • მაღალი ხარისხის მომსახურება და თითოეული კლიენტისადმი ლოიალური დამოკიდებულება
  • საბანკო პროდუქტების სრულყოფილი და მრავალფეროვანი პაკეტი
  • მომხმარებელზე მორგებული თანამედროვე და ინოვაციური ფინანსური გადაწყვეტილებები
  • პროფესიონალი კადრები.

ჩვენი ხედვა

ბანკი ქართუ გახდება გამორჩეული საფინანსო ინსტიტუტი, რომელიც:

  • შექმნის კორპორატიული კლიენტების ექსკლუზიური მომსახურების სტანდარტს
  • აქტივების მოცულობით სტაბილურ ადგილს დაიკავებს საბანკო სისტემის ლიდერთა შორის
  • დაკომპლექტდება მაღალკვალიფიციური და მოტივირებული კადრებით
  • განსაკუთრებულ წვლილს შეიტანს ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის ზრდასა და ბიზნესის განვითარებაში
  • სტაბილურად გაზრდის საკუთარ ღირებულებას, როგორც აქციონერთა, ასევე კლიენტებისათვის, რაც დადებითად იმოქმედებს, ზოგადად, ქვეყნის მოსახლეობის ცხოვრების დონის ამაღლებაზე.