მოთხოვნამდე ანაბარი


გახსენით მოთხოვნამდე ანაბარი ბანკი ქართუში და შეუფერხებლად მართეთ თქვენი კომპანიის ანგარიშზე არსებული თანხა.


პირობები

  • ანაბრის ხანგრძლივობა – შეუზღუდავი
  • საპროცენტო სარგებლის გატანა – ყოველი თვის ბოლოს
  • პროცენტის დასარიცხად ანაბარზე არსებული აუცილებელი მინიმალური ნაშთი - 500 ლარი/აშშ დოლარი/ევრო
  • არარეზიდენტი პირების შემთხვევაში საპროცენტო განაკვეთი არის განსხვავებული
  • თუ ანაბრის თანხა აღემატება 2,000,000 ლარს/1,000,000 აშშ დოლარს/ევროს, საპროცენტო განაკვეთების განსაზღვრა ხდება ინდივიდუალურად.

 

წლიური საპროცენტო განაკვეთი

ლარი

აშშ დოლარი

ევრო

ნომინალური

ეფექტური ნომინალური ეფექტური ნომინალური ეფექტური
5.00%
5.12% 0.05%
0.05%
0.00% 0.00%

2018 წლის 1 იანვრიდან ბანკი მონაწილეობს „დეპოზიტების დაზღვევის სიტემის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე შექმნილ დეპოზიტების დაზღვევის სისტემაში. სადაზღვევო შემთხვევის დადგომისას, დეპოზიტორის დეპოზიტზე/ანგარიშზე არსებული ხელმისაწვდომი თანხა ანაზღაურდება დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ 30 000 ლარის ფარგლებში , ხოლო დანარჩენი თანხა ანაზღაურდება მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით.

დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ ეწვიოთ სსიპ – დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს ვებგვერდს: www.diagency.ge

 
სს "ბანკ ქართუში“ არსებულ მიმდინარე/საბარათე ანგარიშებზე თანხის შეტანა 24/7 შეგიძლიათ საქართველოს ბანკის სწრაფი გადახდის აპარატებით. დეტალებისთვის იხ. ბმული.

 

დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით 24 საათის განმავლობაში ნომერზე: *8080; (032) 200 80 80 ან ეწვიეთ ჩვენს უახლოეს სერვისცენტრს.