ვადიანი ანაბარი

თუ თქვენ გაქვთ გარკვეული დანაზოგი და გსურთ, წინასწარ განსაზღვრული ვადით შენახვა და, ამავე დროს, მაღალი საპროცენტო სარგებლის მიღება, გახსენით ვადიანი ანაბარი „ბანკი ქართუ“-ში.

 

პირობები

  • ანაბრის მოცულობა
      მინ. – 1,500 ლარი/1,000 აშშ დოლარი/ევრო;
  • ანაბრის ხანგრძლივობა
      მინ. ვადა – 3 თვე;
      მაქ. ვადა – 24 თვე;
  • საპროცენტო სარგებლის გატანა – წინასწარ/ყოველი თვის ბოლოს/ვადის ბოლოს;
  • ანაბრის პირობების დარღვევა – ანაბრის ვადაზე ადრე დარღვევა საჭიროებს ბანკის თანხმობას. დარღვევის შემთხვევაში (არანაკლებ ანაბრის გახსნიდან 6 თვისა), ანაბარს დაერიცხება სს „ბანკი ქართუ“-ში მოთხოვნამდე ანაბრის მოქმედი საპროცენტო განაკვეთის ნახევარი.
  • არარეზიდენტი პირების შემთხვევაში, საპროცენტო განაკვეთი არის განსხვავებული
  • თუ ანაბრის თანხა აღემატება 2,000,000 ლარს/1,000,000 აშშ დოლარს/ევროს, საპროცენტო განაკვეთების განსაზღვრა ხდება ინდივიდუალურად.

 

წლიური საპროცენტო განაკვეთი, სარგებლის ვადის ბოლოს გატანის შემთხვევაში

ანაბრის ვადა ლარი         აშშ დოლარი             ევრო
  ნომინალური ეფექტური ნომინალური ეფექტური ნომინალური
ეფექტური
3 - 5 თვე 7.00%
7.19%
1.00%
1.00% 0.25% 0.25%
6 - 8 თვე
8.00%
8.16%
2.00%
2.01% 0.75% 0.75%
9 - 11 თვე 8.75%
8.84%
2.75%
2.76% 1.50% 1.50%
12 - 14 თვე
9.25% 9.25% 3.25%
3.25% 2.00% 2.00%
15 - 17 თვე 9.55% 9.44% 3.35% 3.34% 2.15% 2.14%
18 - 20 თვე
9.55% 9.34%
3.45% 3.42% 2.25% 2.24%
21 - 23 თვე 9.70% 9.37% 3.60% 3.55% 2.35% 2.33%
24 თვე 10.10%
9.64%
3.75%
3.68% 2.50% 2.47%
  • ყოველი თვის ბოლოს გატანის შემთხვევაში, საპროცენტო განაკვეთი არის სტანდარტულ საპროცენტო განაკვეთზე 0.5 პუნქტით ნაკლები - ლარის შემთხვევაში და 0.25 პუნქტით ნაკლები - აშშ დოლარის/ევროს შემთხვევაში. 
  • წინასწარ გატანის შემთხვევაში, საპროცენტო განაკვეთი არის სტანდარტულ საპროცენტო განაკვეთზე 1.5 პუნქტით ნაკლები - ლარის შემთხვევაში და 0.75 პუნქტით ნაკლები - აშშ დოლარის/ევროს შემთხვევაში. 

 

ვადიანი ანაბრით სარგებლობის პერიოდში საჩუქრად გადმოგეცემათ:2018 წლის 1 იანვრიდან ბანკი მონაწილეობს „დეპოზიტების დაზღვევის სიტემის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე შექმნილ დეპოზიტების დაზღვევის სისტემაში. სადაზღვევო შემთხვევის დადგომისას, დეპოზიტორის დეპოზიტზე/ანგარიშზე არსებული ხელმისაწვდომი თანხა ანაზღაურდება დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ 30 000 ლარის ფარგლებში , ხოლო დანარჩენი თანხა ანაზღაურდება მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით.  

დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ ეწვიოთ სსიპ – დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს ვებგვერდს: www.diagency.ge

 

სს "ბანკ ქართუში“ არსებულ მიმდინარე/საბარათე ანგარიშებზე თანხის შეტანა 24/7 შეგიძლიათ საქართველოს ბანკის სწრაფი გადახდის აპარატებით. დეტალებისთვის იხ. ბმული. 

 

დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით 24 საათის განმავლობაში ნომერზე: *8080; (032) 200 80 80 ან ეწვიეთ ჩვენს უახლოეს სერვისცენტრს.

 

ვადიანი ანაბარი

საპროცენტო განაკვეთი
 
ჯამური საპროცენტო სარგებელი