ზრდადი ანაბარი


ზრდადი ანაბარი საშუალებას გაძლევთ ანაბრის ძირითად თანხას
ყოველთვიურად დაამატოთ თქვენთვის სასურველი თანხა და მიიღოთ მაღალი სარგებელი.

 

პირობები

  • პირველადი შენატანი
        მინიმალური – 500 ლარი/აშშ დოლარი/ევრო;
  • ყოველთვიური შენატანი
        მინიმალური – 200 ლარი/აშშ დოლარი/ევრო;
  • ანაბრის ხანგრძლივობა:
        მინიმალური ვადა – 3 თვე;
        მაქსიმალური ვადა – 24 თვე.
  • საპროცენტო სარგებლის გატანა – ვადის ბოლოს;
  • ანაბრის პირობების დარღვევა – ანაბრის ვადაზე ადრე დარღვევა საჭიროებს ბანკის თანხმობას. დარღვევის შემთხვევაში (არანაკლებ ანაბრის გახსნიდან 6 თვისა), ანაბარს დაერიცხება სს „ბანკი ქართუ“-ში მოთხოვნამდე ანაბრის მოქმედი საპროცენტო განაკვეთის ნახევარი.
  • არარეზიდენტი პირების შემთხვევაში საპროცენტო განაკვეთი არის განსხვავებული
  • თუ ანაბრის თანხა აღემატება 2,000,000 ლარს/1,000,000 აშშ დოლარს/ევროს, საპროცენტო განაკვეთების განსაზღვრა ხდება ინდივიდუალურა


წლიური საპროცენტო განაკვეთი

ანაბრის ვადა

ლარი

აშშ დოლარი

ევრო
 

ნომინალური

ეფექტური

ნომინლური ეფექტური ნომინალური ეფექტური
3-5 თვე 5.75% 5.88% 0.25%
0.25% 0.00% 0.00%
6-8 თვე 6.75% 6.86% 0.95%
0.95% 0.25% 0.25%
9-11 თვე 7.75% 7.82% 1.40%
1.40% 0.75% 0.75%
12-14 თვე
8.25% 8.25% 1.95%
1.95% 1.35% 1.35%
15-17 თვე
8.50% 8.41% 2.05% 2.04% 1.45% 1.45%
18-20 თვე 8.75% 8.57% 2.25% 2.24% 1.75% 1.74%
21-23 თვე 8.95% 8.67% 2.35%
2.33% 1.85%
1.84%
24 თვე 9.25% 8.86% 2.45% 2.42% 2.00% 1.98%

* ყოველთვიური შენატანის გამოტოვება ანაბრის ვადის გასვლამდე შესაძლებელია მხოლოდ ერთხელ.

 


ზრდადი ანაბრით სარგებლობის პერიოდში საჩუქრად გადმოგეცემათ

 

2018 წლის 1 იანვრიდან ბანკი მონაწილეობს „დეპოზიტების დაზღვევის სიტემის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე შექმნილ დეპოზიტების დაზღვევის სისტემაში. სადაზღვევო შემთხვევის დადგომისას, დეპოზიტორის დეპოზიტზე/ანგარიშზე არსებული ხელმისაწვდომი თანხა ანაზღაურდება დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ 30 000 ლარის ფარგლებში , ხოლო დანარჩენი თანხა ანაზღაურდება მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით.

დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ ეწვიოთ სსიპ – დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს ვებგვერდს: www.diagency.ge

 სს "ბანკ ქართუში“ არსებულ მიმდინარე/საბარათე ანგარიშებზე თანხის შეტანა 24/7 შეგიძლიათ საქართველოს ბანკის სწრაფი გადახდის აპარატებით. დეტალებისთვის იხ. ბმული.

 

 

დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით 24 საათის განმავლობაში ნომერზე: *8080; (032) 200 80 80 ან ეწვიეთ ჩვენს უახლოეს სერვისცენტრს.