პროგრამა "აწარმოე საქართველოში"


სახელმწიფო პროგრამა -  „
აწარმოე საქართველოშიხორციელდება საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მხარდაჭერით. 

პროგრამას აქვს შემდეგი მიმართულებები:


ბიზნეს უნივერსალი - პროგრამის მიზანია ახალი საწარმოების შექმნის/არსებული საწარმოების გაფართოების/გადაიარაღების ხელშეწყობა, რომლის ფარგლებშიც მეწარმე სუბიექტს შესაძლებლობა აქვს ისარგებლოს ორი მექანიზმით ერთდროულად, კერძოდ, სესხის თანადაფინანსების და სესხის უზრუნველყოფის კომპონენტებით.


პროგრამის მიზანია ახალი საწარმოების შექმნის/არსებული საწარმოების გაფართოების/გადაიარაღების ხელშეწყობა, რომლის ფარგლებშიც მეწარმე სუბიექტს შესაძლებლობა აქვს ისარგებლოს ორი მექანიზმით ერთდროულად, კერძოდ, სესხის თანადაფინანსების და სესხის უზრუნველყოფის კომპონენტებით.

 

პროგრამის მიმართულებებია

 • თანადაფინანსების მიმართულება
 • კომერციული ბანკის მიერ გაცემულ სესხზე დარიცხული საპროცენტო სარგებლის თანადაფინანსება (სესხის კომპონენტი)
 • საერთაშორისო ბრენდის გადასახადის თანადაფინანსების კომპონენტი
  • საგარანტიო მიმართულება - კომერციული ბანკის მიერ გაცემული სესხის გარანტირება
  • საგრანტო მიმართულება - გრანტის გაცემა ბენეფიციარზე
  • უძრავ ქონებაზე ხელმისაწვდომობის მიმართულება.

   

პროგრამის ინდუსტრიები

 • ინდუსტრიული
 • სასტუმრო ინდუსტრია/ბალნეოლოგიური კურორტები
 • ტურისტული სერვისები
 • აგრო ტურისტული ინდუსტრია
 • ეკო ტურისტულლი ინდუსტრია

დეტალური ინფორმაციისთვის იხ. ბმული.

 

სასტუმრო ინდუსტრიის ნაწილი - პროგრამის მიზანია ქვეყნის ტურიზმის და მასთან დაკავშირებული სხვადასხვა სერვისების განვითარება და ფინანსური ხელშეწყობა რეგიონებში (თბილისისა და ბათუმის გარდა).


სასტუმრო ინდუსტრიის ნაწილი მოიცავს შემდეგ მიმართულებებს

 • სასტუმრო/ბალნეოლოგიური კურორტების ინდუსტრია
 • ეკო და აგრო ტურისტული ობიექტები
 • ტურისტული სერვისების ინდუსტრია


დეტალური ინფორმაციისთვის იხ. ბმული

 

საკრედიტო საგარანტიო მექანიზმი - პროექტის მიზანია გაზარდოს დაფინანსების ხელმისაწვდომობა იმ არსებული ბიზნესებისა თუ სტარტაპებისთვის, რომელთაც არ აქვთ საკმარისი უზრუნველყოფა.

დეტალური ინფორმაციისთვის იხ. ბმული.

 

სუბსიდირებული იპოთეკური სესხი - პროგრამა გულისხმობს იპოთეკურ კრედიტებზე დარიცხული საპროცენტო სარგებლის სუბსიდირებას 5 წლის მანძილზე. სესხის მიზანი შეიძლება იყოს ბინის/სახლის შეძენა (დეველოპერისგან/კერძო პირისგან) ან სახლის აშენება.

დეტალური ინფორმაციისთვის იხ. ბმული.

 

დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით 24 საათის განმავლობაში ნომერზე: *8080; (032) 200 80 80 ან ეწვიეთ ჩვენს უახლოეს სერვისცენტრს.