აქციონერები


სს „ბანკი ქართუ“-ს აქციონერთა შემადგენლობა:

ა(ა)იპ საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი „ქართუ“ – 100%