ანგარიშზე თანხის შეტანა სწრაფი გადახდის აპარატებით


სს "ბანკ ქართუში“ არსებულ მიმდინარე/საბარათე ანგარიშებზე თანხის შეტანა 24/7 შეგიძლიათ საქართველოს ბანკის სწრაფი გადახდის აპარატებით.თანხის შეტანის პირობები:

  • ვალუტა - ლარი
  • ერთჯერადი შენატანის მაქს. ოდენობა - 1,500 ლარი
  • მომსახურების საკომისიო შეადგენს შეტანილი თანხის 1%-ს, მინ.1 ლარი, მაქსიმუმ- 3 ლარი.

 

თანხის შესატანად საჭირო ინფორმაცია:

  • რეზიდენტი იურიდიული პირის შემთხვევაში - საიდენტიფიკაციო კოდი, IBAN ანგარიშის ნომერი