საკრედიტო ბარათები VISA Infinite / Mastercard World Elite


ბანკი ქართუს პრემიალური საკრედიტო ბარათები - Visa Infinite და Mastercard World Elite საშუალებას მოგცემთ ისარგებლოთ საკრედიტო ლიმიტით და შეუზღუდავად განკარგოთ საკუთარი ფულადი სახსრები ნებისმიერ დროს და ადგილას.


ბარათის ასაღებად აუცილებელი მოთხოვნები:

  • ყოველთვიური წმინდა შემოსავალი: არანაკლებ 5,000 ლარი
  • სამუშაო სტაჟი: არანაკლებ უკანასკნელი 6 თვე
  • ბარათზე ხელფასის ჩარიცხვების რაოდენობა: არანაკლებ 3 თვის ჩარიცხვა

 

ზოგადი პირობები

ბარათის ვადა

2 წელი

ვალუტა ლარი/აშშ დოლარი/ ევრო
ბარათის ტიპი VISA Infinite/ Mastercard World Elite

 

საკრედიტო ლიმიტის პირობები

მიზნობრიობა

 სამომხმარებლო

ვალუტა ლარი
წლიური საპროცენტო განაკვეთი 12%-16%
ვადა 12 თვე
მინიმალური მოცულობა * 5,000 ლარი
მაქსიმალური მოცულობა* 50,000 ლარი
უზრუნველყოფა უძრავი ქონება/მოძრავი ქონება/
თანხით უზრუნველყოფა/საბლანკო**
საშეღავათო პერიოდი საშეღავათო პერიოდის გარეშე
დამტკიცების საკომისიო 0%
გაცემის საკომისიო 0%
პროცენტის გადახდა ვადის ბოლოს
ძირითადი თანხის განულება ვადის ბოლოს
პირგასამტეხლო ვადაგადაცილებაზე წლიური 36% ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე
* საკრედიტო ლიმიტის მოცულობა განიხილება ინდივიდუალურად. მსესხებელი უნდა აკმაყოფილებდეს საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ბრძანებით N281/04 დადგენილ PTI კოეფიცენტს.

** უზრუნველყოფის მიმწოდებელი უნდა აკმაყოფილებდეს საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ბრძანებით N281/04 დადგენილ LTV და PTI კოეფიცენტებს.

 

 

უსაფრთხოების უმაღლესი სტანდარტი:


ბანკი ქართუს VISA/MasterCard Gold ბარათების მომხმარებელი უზრუნველყოფილია უსაფრთხოების თანამედროვე სტანდარტებით: 

  • Verifed by VISA (VBV) უსაფრთხოების სერვისი – VISA Gold ბარათებისთვის
  • MasterCard Secure Code უსაფრთხოების სერვისი – MasterCard Gold ბარათებისთვის 

აღნიშნული უსაფრთხოების სერვისები იცავს თქვენს ბარათს არასანქცირებული გამოყენებისგან. ონლაინ ტრანზაქციის განხორციელებისთვის აუცილებელია ერთჯერადი დინამიური პაროლი, რომელსაც მიიღებთ მობილური ტელეფონის ბანკში დაფიქსირებულ ნომერზე.

 

 

სს "ბანკ ქართუში“ არსებულ მიმდინარე/საბარათე ანგარიშებზე თანხის შეტანა 24/7 შეგიძლიათ საქართველოს ბანკის სწრაფი გადახდის აპარატებით. დეტალებისთვის იხ. ბმული. 

 
დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით 7/24: *8080; (032) 200 80 80 ან ეწვიეთ ჩვენს უახლოეს სერვისცენტრს.