ანაბრით უზრუნველყოფილი სესხი


თუ თქვენ ხართ ბანკი ქართუს მეანაბრე და გესაჭიროებათ თანხა, ანაბრის დარღვევის გარეშე, გთავაზობთ ანაბრით უზრუნველყოფილ სესხს.

 

ანაბრით უზრუნველყოფილი სესხის უპირატესობები

  • სესხის გაცემის მარტივი პროცედურა;
  • სესხის შეუზღუდავი მიზნობრიობა;
  • წინსწრებით დაფარვის საკომისიო – 0%;
  • შეუზღუდავი მინიმალური ვადა - 1 თვე;
  • სესხის გაცემისა და დამტკიცების საკომისიო – 0%;
  • არსებული ანაბრის შენარჩუნების შესაძლებლობა.

 

სესხი გაიცემა შემდეგი სახის ანაბრების უზრუნველყოფით

სესხის ძირითადი პირობები

სესხის ვალუტა
ლარი, აშშ დოლარი, ევრო
სესხის მინიმალური მოცულობა
500 ერთეული
სესხის მაქსიმალური მოცულობა
500,000 ერთეული*

 

წლიური საპროცენტო განაკვეთი სესხის ლარში აღების შემთხვევაში

ლარში განთავსებულ ანაბარზე დასარიცხ პროცენტს დამატებული 2%
აშშ დოლარში განთავსებულ ანაბარზე დასარიცხ პროცენტს დამატებული 11%
ევროში განთავსებულ ანაბარზე დასარიცხ პროცენტს დამატებული 13%
წლიური საპროცენტო განაკვეთი სესხის აშშ დოლარში/ევროში აღების შემთხვევაში აშშ დოლარში/ევროში განთავსებულ ანაბარზე დასარიცხ პროცენტს დამატებული 2%**
სესხის მაქსიმალური ვადა 2 წელი (არაუგვიანეს ანაბრის ვადის დასრულებისა)
დაფარვის გრაფიკი
ანაბრის ვადის ბოლოს

* 200,000 ლარამდე სესხი შესაძლებელია გაიცეს უცხოურ ვალუტაში. ხოლო 200,000 ლარზე მეტის შემთხვევაში, სესხი გაიცემა მხოლოდ ანაბრის შესაბამის ვალუტაში.
მაქსიმალურ ზღვარზე ზევით მოთხოვნილი სესხი განიხილება საკრედიტო კომიტეტის მიერ.

** სესხის გაცემა ხდება ანაბრის შესაბამის ვალუტაში.დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით 24 საათის განმავლობაში ნომერზე: *8080; (032) 200 80 80 ან ეწვიეთ ჩვენს უახლოეს სერვისცენტრს.