სამეთვალყურეო საბჭო

ნატო ხაინდრავა

სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე

ლაშა მეგრელიძე

სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე/სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი

ბესიკ დემეტრაშვილი

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი

ზაზა ვერძეული

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი

თეა ჯოხაძე

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი