ბანკის რეიტინგები

 • სარეიტინგო კომპანიის დასახელება S&P Global Ratings
 • რეიტინგის ბოლო განახლების თარიღი 19 ოქტომბერი 2023
 • პერსპექტივა     პოზიტიური
 • ადგილობრივი ვალუტის(გრძელვადიანი/მოკლევადიანი)
  საკრედიტო რეიტინგი 
  B
 • უცხოური ვალუტის(გრძელვადიანი/მოკლევადიანი)
  საკრედიტო რეიტინგი 
  B