ვადიანი ანაბარი


თუ გსურთ, თქვენი კომპანიის დანაზოგი უსაფრთხოდ შეინახოთ წინასწარ განსაზღვრული ვადით და ამავე დროს, მიიღოთ მაღალი სარგებელი, გახსენით ვადიანი ანაბარი ბანკი ქართუში.

პირობები

  • ანაბრის მოცულობა
      მინიმალური - 1,500 ლარი/1,000 აშშ დოლარი/ევრო
      მაქსიმალური - შეუზღუდავი
  • ანაბრის ხანგრძლივობა
      მინიმალური ვადა - 3 თვე
      მაქსიმალური ვადა - 24 თვე
  • საპროცენტო სარგებლის გატანა – წინასწარ/ყოველი თვის ბოლოს/ვადის ბოლოს.
  • ანაბრის პირობების დარღვევა – ანაბრის ვადაზე ადრე დარღვევა საჭიროებს ბანკის თანხმობას. დარღვევის შემთხვევაში (არანაკლებ ანაბრის გახსნიდან 6 თვისა), ანაბარს დაერიცხება სს „ბანკი ქართუ“-ში მოთხოვნამდე ანაბრის მოქმედი საპროცენტო განაკვეთის ნახევარი.
  • არარეზიდენტი პირების შემთხვევაში საპროცენტო განაკვეთი არის განსხვავებული.
  • თუ ანაბრის თანხა აღემატება 2,000,000 ლარს/1,000,000 აშშ დოლარს/ევროს, საპროცენტო განაკვეთების განსაზღვრა ხდება ინდივიდუალურად.

 

წლიური საპროცენტო განაკვეთი სარგებლის ვადის ბოლოს გატანის შემთხვევაში

ანაბრის ვადა

ლარი აშშ დოლარი ევრო
  ნომინალური ეფექტური ნომინალური ეფექტური ნომინალური ეფექტური
3-5 თვე 6.50% 6.66% 0.50%
0.50% 0.15% 0.15%

6-8 თვე

7.50%
7.64% 1.20%
1.20% 0.50% 0.50%

9-11 თვე

8.50%
8.59% 1.65%
1.65% 1.00% 1.00%

12-14 თვე

9.00% 9.00% 2.20%
2.20% 1.60% 1.60%
15-17 თვე 9.25% 9.15% 2.30% 2.29% 1.70% 1.70%

18-20 თვე

9.50% 9.29% 2.50% 2.48% 2.00% 1.99%

21-23 თვე

9.70%
9.37% 2.60%
2.58% 2.10% 2.08%

24 თვე

10.00% 9.54% 2.70% 2.66% 2.25% 2.23%
  • ყოველი თვის ბოლოს გატანის შემთხვევაში, საპროცენტო განაკვეთი არის სტანდარტულ საპროცენტო განაკვეთზე 0.5 პუნქტით ნაკლები - ლარის შემთხვევაში და 0.25 პუნქტით ნაკლები - აშშ დოლარის/ევროს შემთხვევაში.
  • წინასწარ გატანის შემთხვევაში, საპროცენტო განაკვეთი არის სტანდარტულ საპროცენტო განაკვეთზე 1.5 პუნქტით ნაკლები - ლარის შემთხვევაში და 0.75 პუნქტით ნაკლები - აშშ დოლარის/ევროს შემთხვევაში.
  • თუ ანაბრის თანხა აღემატება 2,000,000 ლარს/1,000,000 აშშ დოლარს/ევროს, საპროცენტო განაკვეთების განსაზღვრა ხდება ინდივიდუალურად.ვადიანი ანაბრით სარგებლობის პერიოდში საჩუქრად გადმოგეცემათ


2018 წლის 1 იანვრიდან ბანკი მონაწილეობს „დეპოზიტების დაზღვევის სიტემის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე შექმნილ დეპოზიტების დაზღვევის სისტემაში. სადაზღვევო შემთხვევის დადგომისას, დეპოზიტორის დეპოზიტზე/ანგარიშზე არსებული ხელმისაწვდომი თანხა ანაზღაურდება დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ 30 000 ლარის ფარგლებში , ხოლო დანარჩენი თანხა ანაზღაურდება მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით.

დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ ეწვიოთ სსიპ – დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს ვებგვერდს: www.diagency.ge

 

სს "ბანკ ქართუში“ არსებულ მიმდინარე/საბარათე ანგარიშებზე თანხის შეტანა 24/7 შეგიძლიათ საქართველოს ბანკის სწრაფი გადახდის აპარატებით. დეტალებისთვის იხ. ბმული.
დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით 24 საათის განმავლობაში ნომერზე: *8080; (032) 200 80 80 ან ეწვიეთ ჩვენს უახლოეს სერვისცენტრს.

 

ვადიანი ანაბარი

საპროცენტო განაკვეთი
 
ჯამური საპროცენტო სარგებელი