ვადიანი ანაბარი


თუ გსურთ, თქვენი კომპანიის დანაზოგი უსაფრთხოდ შეინახოთ წინასწარ განსაზღვრული ვადით და ამავე დროს, მიიღოთ მაღალი სარგებელი, გახსენით ვადიანი ანაბარი ბანკი ქართუში.

პირობები

  • ანაბრის მოცულობა
      მინიმალური - 1,500 ლარი/1,000 აშშ დოლარი/ევრო
      მაქსიმალური - შეუზღუდავი
  • ანაბრის ხანგრძლივობა
      მინიმალური ვადა - 3 თვე
      მაქსიმალური ვადა - 24 თვე
  • საპროცენტო სარგებლის გატანა – წინასწარ/ყოველი თვის ბოლოს/ვადის ბოლოს.
  • ანაბრის პირობების დარღვევა – ანაბრის ვადაზე ადრე დარღვევა საჭიროებს ბანკის თანხმობას. დარღვევის შემთხვევაში (არანაკლებ ანაბრის გახსნიდან 6 თვისა), ანაბარს დაერიცხება სს „ბანკი ქართუ“-ში მოთხოვნამდე ანაბრის მოქმედი საპროცენტო განაკვეთის ნახევარი.
  • არარეზიდენტი პირების შემთხვევაში საპროცენტო განაკვეთი არის განსხვავებული.
  • თუ ანაბრის თანხა აღემატება 2,000,000 ლარს/1,000,000 აშშ დოლარს/ევროს, საპროცენტო განაკვეთების განსაზღვრა ხდება ინდივიდუალურად.

 

წლიური საპროცენტო განაკვეთი სარგებლის ვადის ბოლოს გატანის შემთხვევაში

ანაბრის ვადა

ლარი აშშ დოლარი ევრო
  ნომინალური ეფექტური ნომინალური ეფექტური ნომინალური ეფექტური
3-5 თვე 8.00% 8.24% 0.40%
0.40% 0.00% 0.00%

6-8 თვე

8.50%
8.68% 0.90%
0.90% 0.00% 0.00%

9-11 თვე

9.00%
9.10% 1.50%
1.50% 0.75% 0.75%

12-14 თვე

9.25% 9.25% 1.90%
1.90% 1.15% 1.15%
15-17 თვე 9.55% 9.44% 2.05% 2.04% 1.25% 1.25%

18-20 თვე

9.55% 9.34% 2.20% 2.19% 1.55% 1.54%

21-23 თვე

9.70%
9.37% 2.35%
2.33% 1.75% 1.74%

24 თვე

10.10% 9.64% 2.50% 2.47% 1.95% 1.93%
  • ყოველი თვის ბოლოს გატანის შემთხვევაში, საპროცენტო განაკვეთი არის სტანდარტულ საპროცენტო განაკვეთზე 0.5 პუნქტით ნაკლები - ლარის შემთხვევაში და 0.25 პუნქტით ნაკლები - აშშ დოლარის/ევროს შემთხვევაში.
  • წინასწარ გატანის შემთხვევაში, საპროცენტო განაკვეთი არის სტანდარტულ საპროცენტო განაკვეთზე 1.5 პუნქტით ნაკლები - ლარის შემთხვევაში და 0.75 პუნქტით ნაკლები - აშშ დოლარის/ევროს შემთხვევაში.
  • არარეზიდენტი პირების შემთხვევაში საპროცენტო განაკვეთი არის განსხვავებული თუ ანაბრის თანხა აღემატება 2,000,000 ლარს/1,000,000 აშშ დოლარს/ევროს, საპროცენტო განაკვეთი არის განსხვავებული
  • თუ ანაბრის თანხა აღემატება 2,000,000 ლარს/1,000,000 აშშ დოლარს/ევროს, საპროცენტო განაკვეთების განსაზღვრა ხდება ინდივიდუალურად.ვადიანი ანაბრით სარგებლობის პერიოდში საჩუქრად გადმოგეცემათ


2018 წლის 1 იანვრიდან ბანკი მონაწილეობს „დეპოზიტების დაზღვევის სიტემის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე შექმნილ დეპოზიტების დაზღვევის სისტემაში. სადაზღვევო შემთხვევის დადგომისას, დეპოზიტორის დეპოზიტზე/ანგარიშზე არსებული ხელმისაწვდომი თანხა ანაზღაურდება დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ 15 000 ლარის ფარგლებში, ხოლო დანარჩენი თანხა ანაზღაურდება მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით. დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ ეწვიოთ სსიპ – დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს ვებგვერდს:
www.diagency.ge


დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით 24 საათის განმავლობაში ნომერზე: *8080; (032) 200 80 80 ან ეწვიეთ ჩვენს უახლოეს სერვისცენტრს.

 

ვადიანი ანაბარი

საპროცენტო განაკვეთი
 
ჯამური საპროცენტო სარგებელი