იმპორტშემცვლელი წარმოება


თუ თქვენ ბრძანდებით საქართველოს რეზიდენტი იურიდიული პირი და თქვენი საქმიანობის სფეროებია:

 

  • ალკოჰოლური და უალკოჰოლო სასმელების წარმოება
  • კვების პროდუქტების წარმოება
  • მსუბუქი მრეწველობის პროდუქციის წარმოება და სხვა

 

ჩვენ გთავაზობთ იმპორტშემცვლელი წარმოების დაკრედიტების პროგრამას, რომლის ფარგლებშიც თქვენ შეგიძლიათ, მიიღოთ შემდეგი მიზნობრივი დაფინანსება:

 

  • საბრუნავი სახსრების შევსება
  • საწარმოს მშენებლობა და რემონტი
  • დანადგარების შეძენა და რემონტი
  • ვალდებულებების რეფინანსირება.

 

პროგრამის ძირითადი პირობები

საკრედიტო თანხა100,000 - 3,000,000 აშშ დოლარი*
ვალუტა ლარი, აშშ დოლარი, ევრო

ინსტრუმენტი

საკრედიტო ხაზი, სესხი, ოვერდრაფტი, აკრედიტივი, გარანტია

სესხის ვადა

არაუმეტეს 10 წლისა
*200,000 ლარამდე (და ეკვივალენტი აშშ დოლარში/ევროში) სესხი გაიცემა მხოლოდ ლარში, გარდა საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი გამონაკლისისა.

 

იმპორტშემცვლელი წარმოების დაკრედიტების პროგრამის გამოყენებით თქვენ მიიღებთ:

 

  • სესხის დაფარვის თქვენი ბიზნესის სპეციფიკაზე მორგებული გრაფიკს;
  • კომპანიის დამფუძნებლებისთვის და ტოპმენეჯმენტისთვის – VISA/Mastercard Gold ბარათებს ოვერდრაფტის ინდივიდუალური ლიმიტით.

 

დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით 24 საათის განმავლობაში ნომერზე: *8080; (032) 200 80 80 ან ეწვიეთ ჩვენს უახლოეს სერვისცენტრს.