ვაკანსია

ვაკანსიის დასახელება
ადგილმდებარეობა
განაცხადის მიღების ბოლო ვადა

საბანკო პროდუქტების ანალიტიკოსი

ქ. თბილისი

06 ივლისი, 2024

სს „ბანკი ქართუ“ აცხადებს ვაკანსიას საბანკო პროდუქტების ანალიტიკოსი თანამდებობაზე ბიზნესის განვითარების დეპარტამენტის საბანკო პროდუქტების განყოფილებაში.

 

ადგილმდებარეობა: ქ.თბილისი, სათავო ოფისი

 

ფუნქციები და მოვალეობები:

 • ადგილობრივი ბაზრის ანალიზი, ბაზრის ცვლილებებისა და ტენდენციების სისტემატური შესწავლა და მათ საფუძველზე კომპანიის არსებული პროდუქტების კონკურენტუნარიანობის შეფასება;
 • პროდუქტის კომერციული მომგებიანობის მომზადება;
 • მომხმარებლების ინსაიტების ანალიზი კომპანიის შიდა სისტემებიდან, ანალიტიკური ინსტრუმენტებიდან, რეპორტებიდან, მომხმარებელთა კვლევებიდან და/ან desk research-ის მეშვეობით მოპოვებული ინფორმაციის საფუძველზე;
 • პროდუქტთან დაკავშირებული ბიუჯეტის შედგენა.

 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • უმაღლესი განათლება;
 • არანაკლებ 2 წლიანი სამუშაო გამოცდილება საბანკო სექტორში;
 • საბანკო პროდუქტების სიღრმისეული ცოდნა (განვითარების ტენდენციების, კონკურენტული გარემოს, პროდუქტების, სერვისებისა და მათი მიწოდების არხების ცოდნა);
 • ინგლისური ენის ცოდნა;

 

სავალდებულო უნარები: 

 • ანალიტიკური აზროვნება და ყურადღება დეტალების მიმართ;
 • ბიზნესმოლაპარაკებების წარმოების უნარი;
 • მონაცემების ანალიზისა და ტენდენციების იდენტიფიცირების უნარი;
 • კომპეტენციის ფარგლებში გადაწყვეტილების დროულად და დამოუკიდებლად მიღების უნარი. 

 

 

დაინტერესებულ პირებს გთხოვთ, CV ელექტრონულად გამოგზავნოთ მისამართზე: vacancy@cartubank.ge

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ თუ CV-ზე ან ელ.ფოსტის თემატიკაში არ იქნება მითითებული თანამდებობა, რომელზეც აგზავნით დოკუმენტაციას, განაცხადები არ იქნება განხილული. 

განაცხადების გამოგზავნის ბოლო ვადაა 2024 წლის 06 ივლისი. 

წარმოდგენილი განაცხადებიდან მხოლოდ ბანკის მიერ შერჩეულ კანდიდატებთან მოხდება დაკავშირება.

 

 

წინამდებარე შეტყობინების გაცნობით თქვენ ადასტურებთ, რომ ინფორმირებული ხართ  და აცხადებთ თანხმობას თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავების შესახებ (მათ შორის განსაკუთრებული კატეგორიის მონაცემებზე), რომელიც აუცილებელია დასაქმების კანდიდატის შესარჩევად. აღნიშნული მონაცემების დამუშავება აუცილებელია თქვენი კანდიდატურის განსახილველად. თქვენი მონაცემები ცნობილი გახდა თქვენ მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტ(ებ)ის, განცხადებ(ებ)ის, აპლიკაციის გამოგზავნით. ასევე, ზეპირი ან/და ელექტრონული შეტყობინების ფორმით წარმოდგენის შედეგად. აღნიშნული მონაცემები შეგროვდება და დამუშავდება ვაკანსიაზე თქვენი განაცხადის განხილვის მიზნით. ასევე, იმ მიზნით, რომ კომპანიამ შესაძლოა სამომავლოდ შემოგთავაზოთ დასაქმება. კანდიდატის პერსონალური მონაცემები შეინახება არაუმეტეს 3 (სამი) წლის ვადით. თუ თქვენ არ ეთანხმებით თქვენი მონაცემების ამ მიზნებით დამუშავებას, დაუკავშირდით კომპანიას საკონტაქტო მონაცემებზე: info@cartubank.ge ან/და ტელეფონის ნომერზე: (+995 32) 200 80 80 და მოითხოვოთ პერსონალური მონაცემების დამუშავების შეწყვეტა, დოკუმენტ(ებ)ის დაბრუნება/წაშლა/განადგურება. თქვენი თანხმობა აუცილებელი პირობაა კომპანიაში ნებისმიერ პოზიციაზე თქვენი კანდიდატურის განსახილველად. წინამდებარე შეტყობინება არ განიხილება შრომით ხელშეკრულებად ან მის ნაწილად.

 

CV-ის გაგზავნა

გაგზავნა

პროექტის მენეჯერი

ქ. თბილისი

06 ივლისი, 2024

სსბანკი ქართუ აცხადებს ვაკანსიას პროექტის მენეჯერის თანამდებობაზე ბიზნესის განვითარების დეპარტამენტის საბანკო პროდუქტების განყოფილებაში.

 

ადგილმდებარეობა: ქ.თბილისი, სათავო ოფისი

 

ფუნქციები და მოვალეობები:

 • დამტკიცებული პროდუქტის შექმნისა და დანერგვის პროცესის კოორდინაცია პროექტის მართვის პრინციპების გამოყენებით;
 • პროექტის დეტალური გეგმის შემუშავება;
 • მრავალფუნქციურ გუნდებთან თანამშრომლობა პროექტის მიზნების, ფარგლებისა და შედეგების განსაზღვრის მიზნით;
 • პროდუქტის საკვანძო ბიზნესამოცანების განსაზღვრა და შესრულების მონიტორინგი;
 • ბანკის სხვადასხვა სტრუქტურულ ერთეულთან თანამშრომლობა პროექტის წარმატებით შესრულების მიზნით; 
 • რესურსების გამოყენების ოპტიმიზაცია პროექტის მიზნების მისაღწევად;
 • პროდუქტის გაშვებამდე ტესტირებების დაგეგმვა და მონიტორინგი;
 • პროდუქტის დანერგვის შემდგომი ანალიზი, პროექტის წარმატების ხარისხისა და გაუმჯობესების სფეროების შესაფასებლად;
 • საქართველოს ეროვნულ ბანკთან თანამშრომლობა.

 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • უმაღლესი განათლება (სასურველია ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით);
 • არანაკლებ 3 წლიანი სამუშაო გამოცდილება საბანკო სექტორში;
 • საბანკო პროდუქტების სიღრმისეული ცოდნა (განვითარების ტენდენციების, კონკურენტული გარემოს, პროდუქტების, სერვისებისა და მათი მიწოდების არხების ცოდნა);
 • ინგლისური ენის ცოდნა;
 • ბანკის სტრატეგიაზე მორგებული ბიზნესგადაწყვეტილების მიღების უნარი;
 • ინოვაციური სტრატეგიების შემუშავებისა და განხორციელების უნარი;
 • ანალიტიკური აზროვნება და ყურადღება დეტალების მიმართ;
 • ბიზნესმოლაპარაკებების წარმოების უნარი;
 • მონაცემების ანალიზისა და ტენდენციების იდენტიფიცირების უნარი;
 • კომპეტენციის ფარგლებში გადაწყვეტილების დროულად და დამოუკიდებლად მიღების უნარი.  

 

დაინტერესებულ პირებს გთხოვთ, CV ელექტრონულად გამოგზავნოთ მისამართზე: vacancy@cartubank.ge

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ თუ CV-ზე ან ელ.ფოსტის თემატიკაში არ იქნება მითითებული თანამდებობა, რომელზეც აგზავნით დოკუმენტაციას, განაცხადები არ იქნება განხილული. 

განაცხადების გამოგზავნის ბოლო ვადაა 2024 წლის 06 ივლისი. 

წარმოდგენილი განაცხადებიდან მხოლოდ ბანკის მიერ შერჩეულ კანდიდატებთან მოხდება დაკავშირება.

 

 

წინამდებარე შეტყობინების გაცნობით თქვენ ადასტურებთ, რომ ინფორმირებული ხართ  და აცხადებთ თანხმობას თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავების შესახებ (მათ შორის განსაკუთრებული კატეგორიის მონაცემებზე), რომელიც აუცილებელია დასაქმების კანდიდატის შესარჩევად. აღნიშნული მონაცემების დამუშავება აუცილებელია თქვენი კანდიდატურის განსახილველად. თქვენი მონაცემები ცნობილი გახდა თქვენ მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტ(ებ)ის, განცხადებ(ებ)ის, აპლიკაციის გამოგზავნით. ასევე, ზეპირი ან/და ელექტრონული შეტყობინების ფორმით წარმოდგენის შედეგად. აღნიშნული მონაცემები შეგროვდება და დამუშავდება ვაკანსიაზე თქვენი განაცხადის განხილვის მიზნით. ასევე, იმ მიზნით, რომ კომპანიამ შესაძლოა სამომავლოდ შემოგთავაზოთ დასაქმება. კანდიდატის პერსონალური მონაცემები შეინახება არაუმეტეს 3 (სამი) წლის ვადით. თუ თქვენ არ ეთანხმებით თქვენი მონაცემების ამ მიზნებით დამუშავებას, დაუკავშირდით კომპანიას საკონტაქტო მონაცემებზე: info@cartubank.ge ან/და ტელეფონის ნომერზე: (+995 32) 200 80 80 და მოითხოვოთ პერსონალური მონაცემების დამუშავების შეწყვეტა, დოკუმენტ(ებ)ის დაბრუნება/წაშლა/განადგურება. თქვენი თანხმობა აუცილებელი პირობაა კომპანიაში ნებისმიერ პოზიციაზე თქვენი კანდიდატურის განსახილველად. წინამდებარე შეტყობინება არ განიხილება შრომით ხელშეკრულებად ან მის ნაწილად.

 

CV-ის გაგზავნა

გაგზავნა

საინფორმაციო ტექნოლოგიების უსაფრთხოების ექსპერტი

ქ. თბილისი

05 ივლისი, 2024

სს ბანკი ქართუ აცხადებს ვაკანსიას საინფორმაციო ტექნოლოგიების უსაფრთხოების ექსპერტის თანამდებობაზე, უსაფრთხოების დეპარტამენტი, ინფორმაციული უსაფრთხოების განყოფილება.

ადგილმდებარეობა: ქ.თბილისი

ფუნქციები და მოვალეობები:

 • SIEM სისტემაში ინფორმაციული უსაფრთხოების მოვლენების მონიტორინგი, ინციდენტების ანალიზი, რეაგირება;
 • IT და უსაფრთხოების გუნდებთან აქტიური თანამშრომლობა უსაფრთხოების მოვლენების სრულფასოვანი მონიტორინგის უზრუნველსაყოფად;
 • უსაფრთხოებისათან დაკავშირებული დოკუმენტაციის შემუშავება, დანერგვა, მართვა;
 • მიმდინარე და უახლესი საფრთხეების შესახებ ინფორმირებულობა;
 • IT მოწყობილობების უსაფრთხოების მართვა, შეღწევადობაზე ტესტირების ჩატარება.

 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

სავალდებულო: 

 • უმაღლესი ტექნიკური განათლება ინფორმაციული ტექნოლოგიების მიმართულებით;
 • სერტიფიკატების ფლობა ინფორმაციული/კიბერ უსაფრთხოების მიმართულებით: CompTIA Security+, CEH (Certified Ethical Hacker), GIAC (Global Information Assurance Certification);
 • ინგლისური ენის ცოდნა მაღალ დონეზე;  

სასურველი:

 • Cloud სერვისებთან მუშაობის გამოცდილება;
 • პროგრამული კოდის ანალიზი, dotnet, JavaScript;
 • CISSP (Certified Information Systems Security Professional) სერტიფიკატის ფლობა ჩაითვლება უპირატესობად.

  

სამუშაო გამოცდილება 

 • SIEM სისტემებთან მუშაობის გამოცდილება;
 • Linux და Windows სისტემების უსაფრთხოების ცოდნა;
 • IDS/IPS - მოწყობილობებთან მუშაობის გამოცდილება;
 • WAF - მოწყობილობებთან მუშაობის გამოცდილება;
 • არანაკლებ 2 წლიანი გამოცდილება ინფორმაციული/კიბერ უსაფრთხოების მიმართულებით;

 

უნარები:

სავალდებულო:  

 • დამოუკიდებლად მუშაობისა და პრობლემების ანალიზის უნარი;
 • გუნდურად მუშაობისა და სიახლეებთან ადაპტირების უნარი;
 • დეტალებზე ორიენტირებული;

 

თვისებები:

სავალდებულო:  

 • კეთილსინდისიერება;
 • მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობა;
 • დეტალებისადმი ყურადღება;
 • კომუნიკაბელობა;
 • გუნდურობა;
 • ორგანიზებულობა;
 • პუნქტუალურობა.

      

 

დაინტერესების შემთხვევაში, გთხოვთ, წარმოადგინოთ თქვენი CV ქართულ ან ინგლისურ ენაზე, შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: vacancy@cartubank.ge 2024 წლის 05 ივლისის დღის ბოლომდე.

მნიშვნელოვანია: გთხოვთ, გამოგზავნისას "subject line"-ში მიუთითოთ პოზიციის დასახელება, რომელზეც შემოგაქვთ განაცხადი.
დაკავშირება მოხდება შერჩეულ კანდიდატებთან.

 

წინამდებარე შეტყობინების გაცნობით თქვენ ადასტურებთ, რომ ინფორმირებული ხართ  და აცხადებთ თანხმობას თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავების შესახებ (მათ შორის განსაკუთრებული კატეგორიის მონაცემებზე), რომელიც აუცილებელია დასაქმების კანდიდატის შესარჩევად. აღნიშნული მონაცემების დამუშავება აუცილებელია თქვენი კანდიდატურის განსახილველად. თქვენი მონაცემები ცნობილი გახდა თქვენ მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტ(ებ)ის, განცხადებ(ებ)ის, აპლიკაციის გამოგზავნით. ასევე, ზეპირი ან/და ელექტრონული შეტყობინების ფორმით წარმოდგენის შედეგად. აღნიშნული მონაცემები შეგროვდება და დამუშავდება ვაკანსიაზე თქვენი განაცხადის განხილვის მიზნით. ასევე, იმ მიზნით, რომ კომპანიამ შესაძლოა სამომავლოდ შემოგთავაზოთ დასაქმება. კანდიდატის პერსონალური მონაცემები შეინახება არაუმეტეს 3 (სამი) წლის ვადით. თუ თქვენ არ ეთანხმებით თქვენი მონაცემების ამ მიზნებით დამუშავებას, დაუკავშირდით კომპანიას საკონტაქტო მონაცემებზე: info@cartubank.ge ან/და ტელეფონის ნომერზე: (+995 32) 200 80 80 და მოითხოვოთ პერსონალური მონაცემების დამუშავების შეწყვეტა, დოკუმენტ(ებ)ის დაბრუნება/წაშლა/განადგურება. თქვენი თანხმობა აუცილებელი პირობაა კომპანიაში ნებისმიერ პოზიციაზე თქვენი კანდიდატურის განსახილველად. წინამდებარე შეტყობინება არ განიხილება შრომით ხელშეკრულებად ან მის ნაწილად.

 

 

 

CV-ის გაგზავნა

გაგზავნა

შემფასებლი

ქ. თბილისი

07 ივლისი, 2024

სსბანკი ქართუ აცხადებს ვაკანსიას შემფასებლის თანამდებობაზე უზრუნველყოფის შეფასებისა და მართვის განყოფილებაში.   
ადგილმდებარეობა: ქ. თბილისი 
სამუშაო განაკვეთი: სრული 
  
ზოგადი ფუნქცია-მოვალეობები: 

 • სესხის უზრუნველსაყოფად წარმოდგენილი ქონების ინსპექტირება, შეფასების შესახებ დასკვნების დადგენილი წესით მომზადება და გაცემა; 
 • შეფასების დასკვნის საფუძველზე უზრუნველყოფის ლიკვიდური ღირებულების დადგენა (რეალიზაციის შემთხვევაში გადასახადების და სხვა შესაძლო დანახარჯების გათვალისწინებით); 
 • შეფასებისას მოპოვებული ანალოგების შესახებ ინფორმაციის დაარქივება, შეთავაზებებისა და გაყიდვების ბაზის წარმოება და მუდმივი განახლება; 
 • კომპეტენციის ფარგლებში განყოფილების საქმიანობის დოკუმენტური, საინფორმაციო, ანალიტიკური, ორგანიზაციულ-ტექნიკური და კომპიუტერული მომსახურება. 

 
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

 • არანაკლებ 1- წლიანი სამუშაო გამოცდილება ქონების შეფასების სფეროში 
 • უმაღლესი განათლება 
 • უძრავი ქონების შეფასების მოქმედი სერტიფიკატი 
 • MS Office პროგრამების ცოდნა 

  
სხვა სავალდებულო უნარები და თვისებები: 

 • ანალიტიკური, ლოგიკური, კრიტიკული აზროვნება 
 • კომუნიკაბელურობა, აქტიურობა,ზრუნვა თვითგანვითარებაზე 
 • ორგანიზებულობა, გამოხატული ყურადღება დეტალების მიმართ 
 • პუნქტუალობა და პასუხისმგებლობის გრძნობა 
 • გუნდური მუშაობის უნარი 
 • სამუშაოს განსაზღვრულ ვადაში შესრულების უნარი 
 • კომპეტენციის ფარგლებში გადაწყვეტილების დროულად და დამოუკიდებლად მიღების უნარი 

 

 

დაინტერესების შემთხვევაში, გთხოვთ, წარმოადგინოთ თქვენი CV ქართულ ან ინგლისურ ენაზე, შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: vacancy@cartubank.ge

2024 წლის 07 ივლისს დღის ბოლომდე.

მნიშვნელოვანია: გთხოვთ, გამოგზავნისას "subject line"-ში მიუთითოთ პოზიციის დასახელება, რომელზეც შემოგაქვთ განაცხადი.
დაკავშირება მოხდება შერჩეულ კანდიდატებთან.

 

 

წინამდებარე შეტყობინების გაცნობით თქვენ ადასტურებთ, რომ ინფორმირებული ხართ  და აცხადებთ თანხმობას თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავების შესახებ (მათ შორის განსაკუთრებული კატეგორიის მონაცემებზე), რომელიც აუცილებელია დასაქმების კანდიდატის შესარჩევად. აღნიშნული მონაცემების დამუშავება აუცილებელია თქვენი კანდიდატურის განსახილველად. თქვენი მონაცემები ცნობილი გახდა თქვენ მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტ(ებ)ის, განცხადებ(ებ)ის, აპლიკაციის გამოგზავნით. ასევე, ზეპირი ან/და ელექტრონული შეტყობინების ფორმით წარმოდგენის შედეგად. აღნიშნული მონაცემები შეგროვდება და დამუშავდება ვაკანსიაზე თქვენი განაცხადის განხილვის მიზნით. ასევე, იმ მიზნით, რომ კომპანიამ შესაძლოა სამომავლოდ შემოგთავაზოთ დასაქმება. კანდიდატის პერსონალური მონაცემები შეინახება არაუმეტეს 3 (სამი) წლის ვადით. თუ თქვენ არ ეთანხმებით თქვენი მონაცემების ამ მიზნებით დამუშავებას, დაუკავშირდით კომპანიას საკონტაქტო მონაცემებზე: info@cartubank.ge ან/და ტელეფონის ნომერზე: (+995 32) 200 80 80 და მოითხოვოთ პერსონალური მონაცემების დამუშავების შეწყვეტა, დოკუმენტ(ებ)ის დაბრუნება/წაშლა/განადგურება. თქვენი თანხმობა აუცილებელი პირობაა კომპანიაში ნებისმიერ პოზიციაზე თქვენი კანდიდატურის განსახილველად. წინამდებარე შეტყობინება არ განიხილება შრომით ხელშეკრულებად ან მის ნაწილად.

 

CV-ის გაგზავნა

გაგზავნა

ბანკომატების მოლარე

ქ. თბილისი

22 ივნისი, 2024

სს ბანკი ქართუ აცხადებს ვაკანსიას ბანკომატების მოლარის თანამდებობაზე, ხაზინის დეპარტამენტის ნაღდი ფულისა და ფასეულობის განყოფილებაში.

 

ადგილმდებარეობა: ქ.თბილისი

ფუნქციები და მოვალეობები:

 • საბანკომატე ფულის ფორმირება
 • ბანკომატში არსებული ფულადი სახსრების მუდმივი კონტროლი
 • ბანკომატების უზრუნველყოფა ფულადი ნიშნებით
 • ბანკომატის ჩატვირთვა–ამოტვირთვის დოკუმენტური შესრულება
 • ნაღდი ფულის შესაბამისობის შემოწმება ანგარიშგებასთან
 • ბანკომატებში ფულის ჩატვირთვა–ამოტვირთვა
 • ბანკომატებზე კოდის დაყენება
 • ბანკომატის კოდის შესახებ ინფორმაციის უსაფრთოების უზრუნველყოფა
 • ბანკომატის გასაღების შენახვის უზრუნველყოფა

  

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

სავალდებულო: 

 • განათლება: უმაღლესი/საშუალო
 • კომპიუტერული უნარ–ჩევევები, სტანდარტული საოფისე კომპიუტერული პროგრამების მომხმარებლის დონეზე ცოდნა

 

სასურველი: 

 • უმაღლესი ტექნიკური განათლება
 • მოლარედ მუშაობის ერთწლიანი გამოცდილება
 • ბანკის შიდა კომპიუტერული პროგრამების ცოდნაუნარები:

 • დეტალებზე ორიენტირებულობა;
 • დროის ეფექტურად მართვის უნარი;
 • მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობა.

 

 

თვისებები: 

 • გუნდურობა
 • კეთილსინდისიერება
 • მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობა,
 • ორგანიზებულობა
 • პუნქტუალურობა

 

დაინტერესების შემთხვევაში, გთხოვთ, წარმოადგინოთ თქვენი CV ქართულ ან ინგლისურ ენაზე, შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: vacancy@cartubank.ge 2024 წლის 22 ივნისის დღის ბოლომდე .

მნიშვნელოვანია: გთხოვთ, გამოგზავნისას "subject line"-ში მიუთითოთ პოზიციის დასახელება, რომელზეც შემოგაქვთ განაცხადი.
დაკავშირება მოხდება შერჩეულ კანდიდატებთან.

 

წინამდებარე შეტყობინების გაცნობით თქვენ ადასტურებთ, რომ ინფორმირებული ხართ  და აცხადებთ თანხმობას თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავების შესახებ (მათ შორის განსაკუთრებული კატეგორიის მონაცემებზე), რომელიც აუცილებელია დასაქმების კანდიდატის შესარჩევად. აღნიშნული მონაცემების დამუშავება აუცილებელია თქვენი კანდიდატურის განსახილველად. თქვენი მონაცემები ცნობილი გახდა თქვენ მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტ(ებ)ის, განცხადებ(ებ)ის, აპლიკაციის გამოგზავნით. ასევე, ზეპირი ან/და ელექტრონული შეტყობინების ფორმით წარმოდგენის შედეგად. აღნიშნული მონაცემები შეგროვდება და დამუშავდება ვაკანსიაზე თქვენი განაცხადის განხილვის მიზნით. ასევე, იმ მიზნით, რომ კომპანიამ შესაძლოა სამომავლოდ შემოგთავაზოთ დასაქმება. კანდიდატის პერსონალური მონაცემები შეინახება არაუმეტეს 3 (სამი) წლის ვადით. თუ თქვენ არ ეთანხმებით თქვენი მონაცემების ამ მიზნებით დამუშავებას, დაუკავშირდით კომპანიას საკონტაქტო მონაცემებზე: info@cartubank.ge ან/და ტელეფონის ნომერზე: (+995 32) 200 80 80 და მოითხოვოთ პერსონალური მონაცემების დამუშავების შეწყვეტა, დოკუმენტ(ებ)ის დაბრუნება/წაშლა/განადგურება. თქვენი თანხმობა აუცილებელი პირობაა კომპანიაში ნებისმიერ პოზიციაზე თქვენი კანდიდატურის განსახილველად. წინამდებარე შეტყობინება არ განიხილება შრომით ხელშეკრულებად ან მის ნაწილად.

 

 

 

CV-ის გაგზავნა

გაგზავნა

ანგარიშგების სპეციალისტი

ქ. თბილისი

22 ივნისი, 2024

სს ბანკი ქართუ აცხადებს ვაკანსიას ანგარიშგების სპეციალისტის თანამდებობაზე, ანგარიშგების დეპარტამენტში.

ადგილმდებარეობა: ქ.თბილისი


ფუნქციები და მოვალეობები:

 • ყოველთვიური, კვარტალური და წლიური შიდა/გარე ანგარიშგებების წარმოება.
 • ანგარიშგებების წარმოება საზედამხედველო მიზნებისთვის.
 • შიდა პოლიტიკების/მეთოდოლოგიების შემუშავებაში მონაწილეობის მიღება.
 • წლიური გარე აუდიტორული შემოწმების ფარგლებში აუდიტორთან ურთიერთობის კოორდინაცია.
 • ანგარიშგებების ავტომატიზაციის პროცესში აქტიური მონაწილეობის მიღება.
 • მენეჯმენტის მოთხოვნის შესაბამისად, ანგარიშგებების მომზადება და ანალიზი.

 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

სავალდებულო:

 • უმაღლესი განათლება (ბაკალავრის ხარისხი) ეკონომიკის, ფინანსების ან ბიზნესის მართვის მიმართულებით;
 • საოფისე პროგრამების (MS Word, MS Excel) მაღალ დონეზე ფლობა;
 • ქართული და ინგლისური ენების მაღალ დონეზე ფლობა.

 

სასურველი:

 • VBA, SQL, Python, R, Power BI-ს ცოდნა;
 • ACCA/CFA პროგრამების კანდიდატი.

 

სამუშაო გამოცდილება: 

სასურველია:

 • სამუშაო გამოცდილება ბანკში ან სხვა საფინანსო ორგანიზაციაში შესაბამისი განხრით.


უნარები:

სავალდებულო:

 • ანალიტიკური აზროვნება;
 • მუშაობა არსებული პროცედურებისა და პრაქტიკის შესაბამისად.

 

სასურველი

 • ფინანსური მათემატიკის, ეკონომიკის და სტატისტიკის ცოდნა.

 

თვისებები 

სავალდებულო:

 • დეტალებზე ორიენტირებულობა;
 • დროის ეფექტურად მართვის უნარი;
 • მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობა.

 

სასურველი:  

 • გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღების უნარი.

         

 

დაინტერესების შემთხვევაში, გთხოვთ, წარმოადგინოთ თქვენი CV ქართულ ან ინგლისურ ენაზე, შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: vacancy@cartubank.ge

2024 წლის 22 ივნისის დღის ბოლომდე.

მნიშვნელოვანია: გთხოვთ, გამოგზავნისას "subject line"-ში მიუთითოთ პოზიციის დასახელება, რომელზეც შემოგაქვთ განაცხადი.
დაკავშირება მოხდება შერჩეულ კანდიდატებთან.

 

 

წინამდებარე შეტყობინების გაცნობით თქვენ ადასტურებთ, რომ ინფორმირებული ხართ  და აცხადებთ თანხმობას თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავების შესახებ (მათ შორის განსაკუთრებული კატეგორიის მონაცემებზე), რომელიც აუცილებელია დასაქმების კანდიდატის შესარჩევად. აღნიშნული მონაცემების დამუშავება აუცილებელია თქვენი კანდიდატურის განსახილველად. თქვენი მონაცემები ცნობილი გახდა თქვენ მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტ(ებ)ის, განცხადებ(ებ)ის, აპლიკაციის გამოგზავნით. ასევე, ზეპირი ან/და ელექტრონული შეტყობინების ფორმით წარმოდგენის შედეგად. აღნიშნული მონაცემები შეგროვდება და დამუშავდება ვაკანსიაზე თქვენი განაცხადის განხილვის მიზნით. ასევე, იმ მიზნით, რომ კომპანიამ შესაძლოა სამომავლოდ შემოგთავაზოთ დასაქმება. კანდიდატის პერსონალური მონაცემები შეინახება არაუმეტეს 3 (სამი) წლის ვადით. თუ თქვენ არ ეთანხმებით თქვენი მონაცემების ამ მიზნებით დამუშავებას, დაუკავშირდით კომპანიას საკონტაქტო მონაცემებზე: info@cartubank.ge ან/და ტელეფონის ნომერზე: (+995 32) 200 80 80 და მოითხოვოთ პერსონალური მონაცემების დამუშავების შეწყვეტა, დოკუმენტ(ებ)ის დაბრუნება/წაშლა/განადგურება. თქვენი თანხმობა აუცილებელი პირობაა კომპანიაში ნებისმიერ პოზიციაზე თქვენი კანდიდატურის განსახილველად. წინამდებარე შეტყობინება არ განიხილება შრომით ხელშეკრულებად ან მის ნაწილად.

 

 

 

CV-ის გაგზავნა

გაგზავნა

IFRS ანგარიშგების განყოფილების სპეციალისტი

ქ. თბილისი

22 ივნისი, 2024

სს ბანკი ქართუ აცხადებს ვაკანსიას IFRS ანგარიშგების განყოფილების სპეციალისტის თანამდებობაზე, ანგარიშგების დეპარტამენტში.

ადგილმდებარეობა: ქ.თბილისი

ფუნქციები და მოვალეობები: 

 • ყოველთვიური, კვარტალური და წლიური შიდა/გარე ანგარიშგებების წარმოება IFRS მიხედვით.
 • სხვადასხვა ანალიტიკური და განმარტებითი ცხრილების წარმოება IFRS მოთხოვნების მიხედვით.
 • IFRS მიხედვით შიდა პოლიტიკების/მეთოდოლოგიების შემუშავებაში მონაწილეობის მიღება.
 • წლიური გარე აუდიტორული შემოწმების ფარგლებში აუდიტორთან ურთიერთობის კოორდინაცია.
 • ანგარიშგებების ავტომატიზაციის პროცესში აქტიური მონაწილეობის მიღება.

 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

სავალდებულო:

 • უმაღლესი განათლება (ბაკალავრის ხარისხი) ეკონომიკის, ფინანსების ან ბიზნესის მართვის მიმართულებით;
 • საოფისე პროგრამების (MS Word, MS Excel) მაღალ დონეზე ფლობა;
 • ქართული და ინგლისური ენების მაღალ დონეზე ფლობა.

სასურველი:

 • VBA, SQL, Python, R, Power BI-ს ცოდნა;

ACCA/CFA პროგრამების კანდიდატი.

 

სამუშაო გამოცდილება: 

სასურველია:

 • სამუშაო გამოცდილება ბანკში ან სხვა საფინანსო ორგანიზაციაში შესაბამისი განხრით

 

უნარები:

სავალდებულო:

 • ანალიტიკური აზროვნება;
 • მუშაობა არსებული პროცედურებისა და პრაქტიკის შესაბამისად.

 

სასურველი

 • ფინანსური მათემატიკის, ეკონომიკის და სტატისტიკის ცოდნა.

 

თვისებები 

სავალდებულო:

 • დეტალებზე ორიენტირებულობა;
 • დროის ეფექტურად მართვის უნარი;
 • მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობა.

 

სასურველი:  

 • გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღების უნარი.

 

 

დაინტერესების შემთხვევაში, გთხოვთ, წარმოადგინოთ თქვენი CV ქართულ ან ინგლისურ ენაზე, შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: vacancy@cartubank.ge

2024 წლის 22 ივნისის დღის ბოლომდე.

მნიშვნელოვანია: გთხოვთ, გამოგზავნისას "subject line"-ში მიუთითოთ პოზიციის დასახელება, რომელზეც შემოგაქვთ განაცხადი.
დაკავშირება მოხდება შერჩეულ კანდიდატებთან.

 

წინამდებარე შეტყობინების გაცნობით თქვენ ადასტურებთ, რომ ინფორმირებული ხართ  და აცხადებთ თანხმობას თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავების შესახებ (მათ შორის განსაკუთრებული კატეგორიის მონაცემებზე), რომელიც აუცილებელია დასაქმების კანდიდატის შესარჩევად. აღნიშნული მონაცემების დამუშავება აუცილებელია თქვენი კანდიდატურის განსახილველად. თქვენი მონაცემები ცნობილი გახდა თქვენ მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტ(ებ)ის, განცხადებ(ებ)ის, აპლიკაციის გამოგზავნით. ასევე, ზეპირი ან/და ელექტრონული შეტყობინების ფორმით წარმოდგენის შედეგად. აღნიშნული მონაცემები შეგროვდება და დამუშავდება ვაკანსიაზე თქვენი განაცხადის განხილვის მიზნით. ასევე, იმ მიზნით, რომ კომპანიამ შესაძლოა სამომავლოდ შემოგთავაზოთ დასაქმება. კანდიდატის პერსონალური მონაცემები შეინახება არაუმეტეს 3 (სამი) წლის ვადით. თუ თქვენ არ ეთანხმებით თქვენი მონაცემების ამ მიზნებით დამუშავებას, დაუკავშირდით კომპანიას საკონტაქტო მონაცემებზე: info@cartubank.ge ან/და ტელეფონის ნომერზე: (+995 32) 200 80 80 და მოითხოვოთ პერსონალური მონაცემების დამუშავების შეწყვეტა, დოკუმენტ(ებ)ის დაბრუნება/წაშლა/განადგურება. თქვენი თანხმობა აუცილებელი პირობაა კომპანიაში ნებისმიერ პოზიციაზე თქვენი კანდიდატურის განსახილველად. წინამდებარე შეტყობინება არ განიხილება შრომით ხელშეკრულებად ან მის ნაწილად.

 

 

 

CV-ის გაგზავნა

გაგზავნა

საკრედიტო რისკების მენეჯერი

ქ. თბილისი

22 ივნისი, 2024

სს ბანკი ქართუ აცხადებს ვაკანსიას საკრედიტო რისკების მენეჯერის თანამდებობაზე, რისკების მართვის დეპარტამენტის ფინანსური რისკების მართვის განყოფილებაში.

ადგილმდებარეობა: ქ.თბილისი


ფუნქციები და მოვალეობები: 

 • საკრედიტო ექსპერტებთან აქტიური მუშაობა, საკრედიტო განყოფილებების მიერ მომზადებული საკრედიტო განაცხადების და პროექტების შეფასება და ანალიზი
 • ცალკეული სესხების და მთლიანი საკრედიტო პორტფელის საკრედიტო რისკების შეფასება და ანალიზი
 • საკრედიტო პორტფელზე გაუფასურების რეზერვის დადგენა IFRS-ის მიხედვით
 • საკრედიტო პროექტის საკრედიტო რისკების შესახებ დასკვნების მომზადება და საკრედიტო კომიტეტისათვის წარდგენა
 • ბანკის საკრედიტო, სავალუტო, საპროცენტო და ლიკვიდობის პოზიციების მონიტორინგი, ანალიზი და რეკომენდაციების მომზადება რისკების კომიტეტისთვის

 

სამუშაო გამოცდილება:

 • საკრედიტო რისკების ანალიტიკოსად, ფინანსურ/საინვესტიციო ანალიტიკოსად, ფინანსური რისკების მენეჯერად ან საკრედიტო ექსპერტად (კორპორატიული ან SME მიმართულებით)  მუშაობის მინიმუმ 1 წლიანი გამოცდილება
 • საკრედიტო რისკების მართვის/ანალიტიკის  კუთხით მუშაობის 1 წლიანი გამოცდილება;
 • კორპორტიული ფინანსების მართვის და ანალიზის მიმართულებით გამოცდილება;

 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 

სავალდებულო:

უმაღლესი განათლება ეკონომიკის, ფინანსების ან ბიზნესის მართვის მიმართულებით;

 

სასურველი:

აპლიკანტი იყოს CFA/FRM პროგრამების კანდიდატი

 

უნარები:

სავალდებულო:

 • კორპორაციული ფინანსების, ფინანსური უწყისების ანალიზის და ფინანსური აქტივების შეფასების სრულყოფილი ცოდნა
 • ფინანსური მათემატიკის, ეკონომიკის და სტატისტიკის მაღალ დონეზე ცოდნა
 • საკრედიტო, საბაზრო და ლიკვიდობის რისკების მართვის პრინციპების და მეთოდების ცოდნა
 • ინგლისური ენის მაღალ დონეზე ცოდნა
 • MS Word-ის და MS Excel-ის მაღალ დონეზე ფლობა

 

სასურველი: 

 • სასურველია VBA Macros ცოდნა;

 

 

თვისებები: 

სავალდებულო:

 • ანალიტიკური აზროვნება
 • დროის ეფექტურად მართვის უნარი
 • კომუნიკაბელურობა და გუნდური მუშაობის უნარი

 

სასურველი:  

 • პრინციპული გადაწყვეტილებების დამოუკიდებლად მიღების უნარი

 

 

დაინტერესების შემთხვევაში, გთხოვთ, წარმოადგინოთ თქვენი CV ქართულ ან ინგლისურ ენაზე, შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: vacancy@cartubank.ge

2024 წლის 22 ივნისის დღის ბოლომდე.

მნიშვნელოვანია: გთხოვთ, გამოგზავნისას "subject line"-ში მიუთითოთ პოზიციის დასახელება, რომელზეც შემოგაქვთ განაცხადი.
დაკავშირება მოხდება შერჩეულ კანდიდატებთან.

 

 

წინამდებარე შეტყობინების გაცნობით თქვენ ადასტურებთ, რომ ინფორმირებული ხართ  და აცხადებთ თანხმობას თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავების შესახებ (მათ შორის განსაკუთრებული კატეგორიის მონაცემებზე), რომელიც აუცილებელია დასაქმების კანდიდატის შესარჩევად. აღნიშნული მონაცემების დამუშავება აუცილებელია თქვენი კანდიდატურის განსახილველად. თქვენი მონაცემები ცნობილი გახდა თქვენ მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტ(ებ)ის, განცხადებ(ებ)ის, აპლიკაციის გამოგზავნით. ასევე, ზეპირი ან/და ელექტრონული შეტყობინების ფორმით წარმოდგენის შედეგად. აღნიშნული მონაცემები შეგროვდება და დამუშავდება ვაკანსიაზე თქვენი განაცხადის განხილვის მიზნით. ასევე, იმ მიზნით, რომ კომპანიამ შესაძლოა სამომავლოდ შემოგთავაზოთ დასაქმება. კანდიდატის პერსონალური მონაცემები შეინახება არაუმეტეს 3 (სამი) წლის ვადით. თუ თქვენ არ ეთანხმებით თქვენი მონაცემების ამ მიზნებით დამუშავებას, დაუკავშირდით კომპანიას საკონტაქტო მონაცემებზე: info@cartubank.ge ან/და ტელეფონის ნომერზე: (+995 32) 200 80 80 და მოითხოვოთ პერსონალური მონაცემების დამუშავების შეწყვეტა, დოკუმენტ(ებ)ის დაბრუნება/წაშლა/განადგურება. თქვენი თანხმობა აუცილებელი პირობაა კომპანიაში ნებისმიერ პოზიციაზე თქვენი კანდიდატურის განსახილველად. წინამდებარე შეტყობინება არ განიხილება შრომით ხელშეკრულებად ან მის ნაწილად.

 

 

 

CV-ის გაგზავნა

გაგზავნა

ანგარიშის მენეჯერი

ქ. თბილისი

21 ივნისი, 2024

სს „ბანკი ქართუ“ აცხადებს ვაკანსიას სერვისცენტრის საოპერაციო განყოფილებაში ანგარიშის მენეჯერის თანამდებობაზე.

ადგილმდებარეობა: ქ. თბილისი

სამუშაო განაკვეთი: სრული

ზოგადი ფუნქცია-მოვალეობები:

 • კლიენტისათვის საბანკო მომსახურების პირობებისა და საბანკო პროდუქტების გაცნობა/კონსულტაცია და შეთავაზება  
 • კლიენტის ანგარიშების მომსახურებასთან დაკავშირებული ოპერაციების შესრულება  

 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

სავალდებულო

 • უმაღლესი განათლება (საბანკო, საფინანსო, ეკონომიკური განხრით)  
 • ქართული და ინგლისური ენების ცოდნა
 • კომპიუტერული უნარ-ჩვევები, საოფისე კომპიუტერულ პროგრამებში მუშაობის გამოცდილება  
 • ლოგიკური, კრიტიკული და ანალიტიკური აზროვნება  
 • სიახლეების სწრაფად ათვისების უნარი  
 • პრობლემების ეფექტურად გადაჭრის უნარი  
 • გამართული ვერბალური კომუნიკაციის უნარი 
 • მაღალი პასუხისმგებლობა, კონფიდენციალობის დაცვა  
 • გუნდური და დამოუკიდებლად მუშაობის უნარი  

 

სასურველი

 • ბანკში კლიენტთა ანგარიშების მომსახურე თანამდებობაზე მუშაობის მინიმუმ 6 თვის გამოცდილება  
 • საბანკო პროგრამებში მუშაობის გამოცდილება  
 • რუსული ენის ცოდნა

 

 

დაინტერესებულ პირებს გთხოვთ,  CV ელექტრონულად გამოგზავნოთ მისამართზე: vacancy@cartubank.ge

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ თუ CV-ზე ან ელ.ფოსტის თემატიკაში არ იქნება მითითებული თანამდებობა, რომელზეც აგზავნით CV-ს, განაცხადები არ იქნება განხილული.

განაცხადების გამოგზავნის ბოლო ვადაა 2024 წლის 21 ივნისი.

 

წარმოდგენილი განაცხადებიდან მხოლოდ ბანკის მიერ შერჩეულ კანდიდატებთან მოხდება დაკავშირება.

 

წინამდებარე შეტყობინების გაცნობით თქვენ ადასტურებთ, რომ ინფორმირებული ხართ  და აცხადებთ თანხმობას თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავების შესახებ (მათ შორის განსაკუთრებული კატეგორიის მონაცემებზე), რომელიც აუცილებელია დასაქმების კანდიდატის შესარჩევად. აღნიშნული მონაცემების დამუშავება აუცილებელია თქვენი კანდიდატურის განსახილველად. თქვენი მონაცემები ცნობილი გახდა თქვენ მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტ(ებ)ის, განცხადებ(ებ)ის, აპლიკაციის გამოგზავნით. ასევე, ზეპირი ან/და ელექტრონული შეტყობინების ფორმით წარმოდგენის შედეგად. აღნიშნული მონაცემები შეგროვდება და დამუშავდება ვაკანსიაზე თქვენი განაცხადის განხილვის მიზნით. ასევე, იმ მიზნით, რომ კომპანიამ შესაძლოა სამომავლოდ შემოგთავაზოთ დასაქმება. კანდიდატის პერსონალური მონაცემები შეინახება არაუმეტეს 3 (სამი) წლის ვადით. თუ თქვენ არ ეთანხმებით თქვენი მონაცემების ამ მიზნებით დამუშავებას, დაუკავშირდით კომპანიას საკონტაქტო მონაცემებზე: info@cartubank.ge ან/და ტელეფონის ნომერზე: (+995 32) 200 80 80 და მოითხოვოთ პერსონალური მონაცემების დამუშავების შეწყვეტა, დოკუმენტ(ებ)ის დაბრუნება/წაშლა/განადგურება. თქვენი თანხმობა აუცილებელი პირობაა კომპანიაში ნებისმიერ პოზიციაზე თქვენი კანდიდატურის განსახილველად. წინამდებარე შეტყობინება არ განიხილება შრომით ხელშეკრულებად ან მის ნაწილად.

 

CV-ის გაგზავნა

გაგზავნა

ცვლის მოლარე-ოპერატორი

ქ. ბათუმი

21 ივნისი, 2024

სს „ბანკი ქართუ“ აცხადებს ცვლის მოლარე-ოპერატორის ვაკანსიას ბათუმის სერვის ცენტრის შეკვეთილის განყოფილებაში.

ადგილმდებარეობა: შეკვეთილი, სასტუმრო „პარაგრაფი რეზორტი და სპა შეკვეთილი“

სამუშაო განაკვეთი: სრული

 

ფუნქციები და მოვალეობები:

 • ფიზიკური და იურიდული პირისათვის ანგარიშის გახსნა/დახურვა
 • ანგარიშზე ნაღდი ფულის მიღება/გაცემა
 • ნაღდი და უნაღდო ფულადი სახსრების კონვერტაცია
 • ფულადი გზავნილების სისტემის მომსახურება
 • ფულადი სახსრების გადარიცხვა
 • კომუნალური გადახდების განხორციელება
 • სადებეტო პლასტიკური ბარათის გაცემა
 • საჩეკო წიგნაკის გაცემა
 • ანგარიშიდან ამონაწერის და დოკუმენტების გაცემა, ცნობის გაცემა ანგარიშზე ოპერაციების შესახებ
 • კლიენტის კონსულტაცია, მომსახურების პრობლემების მოგვარება

 

მოთხოვნები:

 • უმაღლესი განათლება, სასურველია ეკონომიკის, საბანკო სფეროს, ტექნიკური საგნების მიმართულებით
 • სასურველია ანალოგიურ თანამდებობაზე მუშაობის მინ. 1 წლიანი გამოცდილება
 • საბანკო პროგრამების ცოდნა
 • კომპიუტერული საოფისე პროგრამების ცოდნა
 • კლიენტის მომსახურების სტანდარტების ცოდნა
 • ენების ცოდნა: ქართული – მშობლიური, რუსული და ინგლისური - მაღალ დონეზე
 • ეფექტური კომუნიკაციური უნარი
 • ყურადღება დეტალების მიმართ
 • ლოგიკური აზროვნება
 • ორგანიზებულობა
 • პუნქტუალურობა

 

დაინტერესებულ პირებს გთხოვთ,  CV ელექტრონულად გამოგზავნოთ მისამართზე: vacancy@cartubank.ge

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ თუ CV-ზე ან ელ.ფოსტის თემატიკაში არ იქნება მითითებული თანამდებობა, რომელზეც აგზავნით CV-ს, განაცხადები არ იქნება განხილული.

განაცხადების გამოგზავნის ბოლო ვადაა 2024 წლის 21 ივნისი.

 

წარმოდგენილი განაცხადებიდან მხოლოდ ბანკის მიერ შერჩეულ კანდიდატებთან მოხდება დაკავშირება.

 

წინამდებარე შეტყობინების გაცნობით თქვენ ადასტურებთ, რომ ინფორმირებული ხართ  და აცხადებთ თანხმობას თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავების შესახებ (მათ შორის განსაკუთრებული კატეგორიის მონაცემებზე), რომელიც აუცილებელია დასაქმების კანდიდატის შესარჩევად. აღნიშნული მონაცემების დამუშავება აუცილებელია თქვენი კანდიდატურის განსახილველად. თქვენი მონაცემები ცნობილი გახდა თქვენ მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტ(ებ)ის, განცხადებ(ებ)ის, აპლიკაციის გამოგზავნით. ასევე, ზეპირი ან/და ელექტრონული შეტყობინების ფორმით წარმოდგენის შედეგად. აღნიშნული მონაცემები შეგროვდება და დამუშავდება ვაკანსიაზე თქვენი განაცხადის განხილვის მიზნით. ასევე, იმ მიზნით, რომ კომპანიამ შესაძლოა სამომავლოდ შემოგთავაზოთ დასაქმება. კანდიდატის პერსონალური მონაცემები შეინახება არაუმეტეს 3 (სამი) წლის ვადით. თუ თქვენ არ ეთანხმებით თქვენი მონაცემების ამ მიზნებით დამუშავებას, დაუკავშირდით კომპანიას საკონტაქტო მონაცემებზე: info@cartubank.ge ან/და ტელეფონის ნომერზე: (+995 32) 200 80 80 და მოითხოვოთ პერსონალური მონაცემების დამუშავების შეწყვეტა, დოკუმენტ(ებ)ის დაბრუნება/წაშლა/განადგურება. თქვენი თანხმობა აუცილებელი პირობაა კომპანიაში ნებისმიერ პოზიციაზე თქვენი კანდიდატურის განსახილველად. წინამდებარე შეტყობინება არ განიხილება შრომით ხელშეკრულებად ან მის ნაწილად.

 

CV-ის გაგზავნა

გაგზავნა

საბანკო პროდუქტების განყოფილების სპეციალისტი

ქ. თბილისი

23 ივნისი, 2024

სს ბანკი ქართუ აცხადებს ვაკანსიას საბანკო პროდუქტების განყოფილების სპეციალისტის თანამდებობაზე ბიზნესის განვითარების დეპარტამენტში. 

ადგილმდებარეობა: ქ.თბილისი, სათავო ოფისი

ფუნქციები და მოვალეობები:

 • შესათანხმებელი/დასაზუსტებელი საკითხების შესაბამის დაკავშირებულ მხარეებთან და პროვაიდერებთან განხილვა/კოორდინაცია;
 • პროდუქტის კონცეფციის შემუშავება და პიჩინგი;
 • პროდუქტის გაიდლაინების შექმნა და თანამშრომლების ინფორმირება/ტრენინგი;
 • პროდუქტის მუდმივი მონიტორინგი და მის განვითარებაზე ზრუნვა;
 • ბიზნესმოთხოვნის / პროექტის ანალიზი, შესაბამისი აღწერილობისა (მათ შორის ტექნიკური აღწერილობის) ან/და რეკომენდაციის მომზადება;
 • ბიზნესსტრუქტურებთან მუდმივი კომუნიკაცია, დავალების განხილვა და რეკომენდაციების გაწევა;
 • ბიზნესსტრუქტურებთან შეხვედრების ინიცირება, შეხვედრაზე გავლილი დეტალების განხილვა და შესაბამისი დოკუმენტაციის შემუშავება;
 • შემუშავებული დავალების შეთანხმება და დადასტურება შესაბამის მხარესთან / მხარეებთან;
 • საჭიროების შემთხვევაში ხარისხის მართვის მენეჯერთან ერთად ტესტირების სცენარების განხილვა;
 • შესაბამისი რეპორტების მომზადება; პროდუქტთან დაკავშირებული ბიუჯეტის შედგენა;
 • პროდუქტის სავარაუდო გაყიდვების რეპორტი და პროდუქტის კომერციული მომგებიანობის განსაზღვრა.


საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • უმაღლესი განათლება (სასურველია ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით);
 • არანაკლებ 2 წლიანი სამუშაო გამოცდილება საბანკო სექტორში;
 • საბანკო პროდუქტების სიღრმისეული ცოდნა (განვითარების ტენდენციების, კონკურენტული გარემოს, პროდუქტების, სერვისებისა და მათი მიწოდების არხების ცოდნა);
 • ინგლისური ენის ცოდნა;
 • გამართული წერილობითი და ვერბალური კომუნიკაციის წარმოების უნარი;
 • კრიტიკული და ანალიტიკური აზროვნების უნარი;
 • მონაცემების ანალიზის და ტენდენციების იდენტიფიცირების უნარი;
 • კომპეტენციის ფარგლებში გადაწყვეტილების დროულად და დამოუკიდებლად მიღების უნარი;
 • ორგანიზებულობა, გამოხატული ყურადღება დეტალების მიმართ;
 • განვითარებაზე ორიენტირებულობა.


დაინტერესებულ პირებს გთხოვთ, CV ელექტრონულად გამოგზავნოთ მისამართზე: vacancy@cartubank.ge;

განაცხადების გამოგზავნის ბოლო ვადაა 2024 წლის 23 ივნისი.

მნიშვნელოვანია: გთხოვთ, გამოგზავნისას "subject line"-ში მიუთითოთ პოზიციის დასახელება, რომელზეც შემოგაქვთ განაცხადი.
დაკავშირება მოხდება შერჩეულ კანდიდატებთან.

 

წინამდებარე შეტყობინების გაცნობით თქვენ ადასტურებთ, რომ ინფორმირებული ხართ  და აცხადებთ თანხმობას თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავების შესახებ (მათ შორის განსაკუთრებული კატეგორიის მონაცემებზე), რომელიც აუცილებელია დასაქმების კანდიდატის შესარჩევად. აღნიშნული მონაცემების დამუშავება აუცილებელია თქვენი კანდიდატურის განსახილველად. თქვენი მონაცემები ცნობილი გახდა თქვენ მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტ(ებ)ის, განცხადებ(ებ)ის, აპლიკაციის გამოგზავნით. ასევე, ზეპირი ან/და ელექტრონული შეტყობინების ფორმით წარმოდგენის შედეგად. აღნიშნული მონაცემები შეგროვდება და დამუშავდება ვაკანსიაზე თქვენი განაცხადის განხილვის მიზნით. ასევე, იმ მიზნით, რომ კომპანიამ შესაძლოა სამომავლოდ შემოგთავაზოთ დასაქმება. კანდიდატის პერსონალური მონაცემები შეინახება არაუმეტეს 3 (სამი) წლის ვადით. თუ თქვენ არ ეთანხმებით თქვენი მონაცემების ამ მიზნებით დამუშავებას, დაუკავშირდით კომპანიას საკონტაქტო მონაცემებზე: info@cartubank.ge ან/და ტელეფონის ნომერზე: (+995 32) 200 80 80 და მოითხოვოთ პერსონალური მონაცემების დამუშავების შეწყვეტა, დოკუმენტ(ებ)ის დაბრუნება/წაშლა/განადგურება. თქვენი თანხმობა აუცილებელი პირობაა კომპანიაში ნებისმიერ პოზიციაზე თქვენი კანდიდატურის განსახილველად. წინამდებარე შეტყობინება არ განიხილება შრომით ხელშეკრულებად ან მის ნაწილად.

 

 

CV-ის გაგზავნა

გაგზავნა