ღია ბანკინგი

სერვისების ინტერფეისის ხელმისაწვდომობისა და ფუნქციონირების კვარტალური სტატისტიკა

 

Year Month Users Usage Count Uptime (KPI 1) Downtime (KPI 2)
2024 1  4   61   99.60%   0.40% 
2024 2 8 79  95.83%   4.17% 
2024 3 6 71 99.33% 0.67%
2024 4 3 64 99.65% 0.35%
2024 5 5 31 99.60% 0.40%
2024 6 6 73  99.60%   0.40% 

 

 

Year Month Users Usage Count Uptime (KPI 1) Downtime (KPI 2)
2023 1 112     
2023 2 96     
2023 3 95     
2023 4 44  99.60% 0.40%
2023 5 43  99.60% 0.40%
2023 6 17  56.67% 43.33%
2023 7 16  168  87.10% 12.90%
2023 8 91  99.65% 0.35%
2023 9 13  109  99.70% 0.30%
2023 10 89  99.70% 0.30% 
2023 11 89    99.60%  0.40% 
2023 12 70    99.65%  0.35%