მოთხოვნამდე ანაბარი

თუ გსურთ შეუფერხებლად მართოთ თქვენს ანგარიშზე არსებული თანხა და მიიღოთ სარგებელი, გახსენით ბანკი ქართუს მოთხოვნამდე ანაბარი.


პირობები

  • ანაბრის ხანგრძლივობა – შეუზღუდავი;
  • საპროცენტო სარგებლის გატანა – ყოველი თვის ბოლოს;
  • პროცენტის დასარიცხად ანაბარზე არსებული აუცილებელი მინიმალური ნაშთი - 500 ლარი/აშშ დოლარი/ევრო;
  • არარეზიდენტი პირების შემთხვევაში საპროცენტო განაკვეთი არის განსხვავებული.
  • თუ ანაბრის თანხა აღემატება 2,000,000 ლარს/1,000,000 აშშ დოლარს/ევროს, საპროცენტო განაკვეთების განსაზღვრა ხდება ინდივიდუალურად

წლიური საპროცენტო განაკვეთი

ლარი აშშ დოლარი ევრო

 ნომინალური

 ეფექტური

 ნომინალური

 ეფექტური

 ნომინალური

 ეფექტური

5.00%
5.12% 0.05%
0.05% 0.00% 0.00%
 

2018 წლის 1 იანვრიდან ბანკი მონაწილეობს „დეპოზიტების დაზღვევის სიტემის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე შექმნილ დეპოზიტების დაზღვევის სისტემაში. სადაზღვევო შემთხვევის დადგომისას, დეპოზიტორის დეპოზიტზე/ანგარიშზე არსებული ხელმისაწვდომი თანხა ანაზღაურდება დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ 15 000 ლარის ფარგლებში, ხოლო დანარჩენი თანხა ანაზღაურდება მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით. დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ ეწვიოთ სსიპ – დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს ვებგვერდს: www.diagency.ge
დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით 24 საათის განმავლობაში ნომერზე: *8080; (032) 200 80 80 ან ეწვიეთ ჩვენს უახლოეს სერვისცენტრს.