ბანკის რეკვიზიტები

სს ბანკი ქართუ
ს/კ 204891652

ი. ჭავჭავაძის გამზ. 39ა, 0162, თბილისი, საქართველო
*8080, (032) 200 80 80
info@cartubank.ge