სიახლეები

ცვლილება ბარათით განხორციელებული უკონტაქტო ტრანზაქციის წესებში

საბანკო ბარათით უკონტაქტო გადახდისას,  იმ შემთხვევაში თუ მიყოლებით შესრულებული უკონტაქტო გადახდების მაქსიმალური თანხა აღემატება 600 ლარს, ან მის ეკვივალენტს უცხოურ ვალუტაში, საჭირო არის აღნიშნული ტრანზაქციების პინ კოდით დადასტურება.

აღნიშნული წესი არ ვრცელდება თუ გადახდა ხორცილდება ელექტრონული საფულით (Google Pay, Apple Pay) შესრულებულ ტრანზაქციებზე.

 გმადლობთ, რომ სარგებლობთ ჩვენი მომსახურებით.

უკან დაბრუნება