სამეთვალყურეო საბჭო

ზაზა ვერძეული

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი

ბ-ნი ზაზას კარიერა დაკავშირებულია საბანკო სექტორთან საქართველოსა და საზღვარგარეთ. სს „საქართველოს საფოსტო ბანკში“ იგი საკორესპონდენტო ურთიერთობებისა და ანგარიშსწორებების დირექციის ხელმძღვანელად დაინიშნა. შემდგომ წლებში მოღვაწეობდა სს „სილქ-როუდ ბანკსა“ (საცალო ბიზნესის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი) და სს“ ზირაათ ბანკ საქართველოში“ (რისკების მართვის განყოფილების უფროსი/ დირექტორის მოადგილე). 

 

ბ-ნი ზაზა 2019 წლიდან არის სს „ბანკი ქართუს“ სამეთვალყურეო საბჭოს დამოუკიდებელი წევრი.

 

ზაზა ვერძეულმა ბაკალავრისა და მაგისტრის ხარისხი ვაჭრობის ეკონომიკისა და საქონელმცოდნეობის მიმართულებით მიიღო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში.