დირექტორატი

ზურაბ გელენიძე

გენერალური დირექტორი

გივი ლებანიძე

გენერალური დირექტორის მოადგილე / ფინანსური დირექტორი

ზურაბ გოგუა

გენერალური დირექტორის მოადგილე / კომერციული დირექტორი

ბექა კვარაცხელია

გენერალური დირექტორის მოადგილე / რისკების დირექტორი

გიორგი კორსანტია

გენერალური დირექტორის მოადგილე / ინფორმაციული ტექნოლოგიების დირექტორი

ვახტანგ მაჭავარიანი

გენერალური დირექტორის მოადგილე / ადმინისტრაციული დირექტორი