პერსონალურ მონაცემთა დაცვის პოლიტიკა

 

სს “ბანკი ქართუს” პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცერი - ალექსანდრე ტვილდიანი,

Tel: (+995 32) 200 80 80 (310), E-Mail: Alexander.Tvildiani@cartubank.ge